Kopi av Norges bidrag i Middelhavet

Publisert Sist oppdatert

Norges bidrag i Middelhavet

 • Regjeringen besluttet i april 2015 at Norge skulle sende et skip til Middelhavet for å delta i Operasjon Triton, iverksatt av EUs grenseorgan Frontex.
 • Norge skal bidra med grensekontroll og redning av migranter som kommer over Middelhavet.
 • Kripos har ansvaret for Norges bidrag i Operasjon Triton og er også ansvarlig for arbeidet på Siem Pilot.
 • Mannskapet bidrar også med informasjon til italienske myndigheter om mulige organisatorer om bord på migrantbåtene.
 • Kripos har også ansvaret for båten Per Henry Von Koss, med tre politifolk om bord, som patruljerer havområdet mellom Tyrkia og Hellas.

Mannskapet på Siem Pilot

 • Hvert team består av omkring 20 personer fra politiet og Forsvaret.
 • Politifolkene om bord ble valgt ut blant svært mange søkere og har god operativ erfaring.
 • De kommer fra ulike politidistrikter eller særorganer.
 • Det er også utplassert en norsk liaison i koordineringssenteret i Roma, hvor operasjonen styres fra.
 • Personellet Forsvaret har om bord kommer fra Kystvakten. De fungerer som militære rådgivere, båtførere og dykkere.
 • I tillegg består teamet på Siem Pilot også av skipets sivile mannskap som drifter skipet.

Redningsoperasjonene

 • Siem Pilot har kapasitet til å ha 800 personer om bord, men har hatt 965.
 • Til nå har Siem Pilot reddet over 10.000 migranter.
 • I tillegg har mannskapet hatt 56 døde om bord.
 • Antallet redningsoperasjoner har gått kraftig ned på senhøsten og vinteren, men Siem Pilot rustes likevel opp for å kunne ta imot migranter i kaldere vær.

Kilde: Kripos