Responstid mai

Publisert Sist oppdatert

Her er politiet for sent ute:

I følgende distrikter er politiet for sent ute til områder med mindre enn 2000 innbyggere (gjelder 80% av utrykningene). Tallene er oppgitt i minutter.

Distrikt Resultat/Krav/Diff.

Hordaland 44/40/-4

Sogn og Fj. 58/45/-13

Sunnmøre 72/50/-22

Helgeland 74/50/-24

Gudbrandsdal 35/30/-5

Salten 58/50/-8

Midtre H. 58/50/-8

Østfinnmark 61/45/-16