Bombegruppa er en av seksjonene i politiet som har egen logo. Disse får de ikke lenger lov til å bruke, har Politidirektoratet bestemt.

POD slår ned på egne logoer for enheter i politiet: Disse kan ikke lenger brukes

Politidirektoratet har bestemt at det ikke er tillatt å bruke de interne logoene til ulike seksjoner og enheter i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Mange avdelinger og enheter i politiet har gjennom mange år hatt en egen logo, som i all hovedsak har vært brukt internt. Blant dem er Org.krim Oslo, havnepolitiet, felles enhet for påtale, Beredskapstroppen, også kjent som Delta, og flere utrykningsenheter. Det skal det nå bli en slutt på. Politidirektoratet har bestemt at alle kun skal bruke politiets standard-logo.

I mars skrev POD dette på politiets intranett Kilden: «Mange har et ønske om å bygge opp sin helt egne identitet internt i politiet, og har laget sine egne logoer. Det gis ikke anledning til å lage eller bruke egne logoer. Hverken internt eller eksternt. Det må heller ikke gjøres endringer i politiets logo».

- Visuell identitet handler om hvordan politiet fremstår internt og eksternt. Den skal være enhetlig, sikre felles identitet internt og sikre en tydelig etat eksternt, sier Hilde Ebeltoft-Skaugrud, kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet.

Hun legger til at det er viktig at publikum raskt forstår hvem de samhandler med.

- Derfor er det også viktig at politiet, særlig i digitale flater og medier, fremstår enhetlig og bruker politiets emblem, fremfor ulike logoer for enheter og grupper. Det er nettopp av denne årsaken at man kun ser politiets offisielle emblem på uniformer og politibiler. Det skaper én identitet og gir ikke grunnlag til forvirring. Dette kan overføres til digitale flater, med den samme argumentasjonen, sier hun.

Ett felles emblem

- Egne logoer kan skape samhold, og følelsen av å være en samlet gruppe. Hva tenker dere om et forbud mot egne logoer, knyttet opp mot det å skape samhold?

- Det har hverken tidligere eller nå vært anledning til å lage sine egne logoer/emblemer og bruke disse eksternt. Selv om vi kanskje opplever oss som ulike internt - så er det viktig at befolkningen, samarbeidende aktører og overordnede myndigheter oppfatter oss som én samlet myndighet. Vi ønsker å bli oppfattet som politiet uansett hvor vi hører til organisatorisk, sier Skaugrud.

Logoen til Beredskapstroppen.

Hun forklarer at det i forbindelse med politireformen ble bestemt at det kun skal være ett felles emblem for alle politidistriktene.

- Det betyr at distriktslogoene som eksisterte før vi ble 12 politidistrikter, ikke lenger skal brukes. Namsfogden skal heller ikke benytte egen logo. At vi kun har ett emblem bidrar til å forsterke bildet av at vi er ett politi, som jobber mot de samme målene, sier Skaugrud.

- Du sier at det ikke har vært anledning til å ha egne logoer nå eller tidligere. Har kommunikasjonen rundt dette vært god nok?

- Dette handler om intern kultur og stoltheten over jobben sin. Det er helt naturlig at man ønsker å skape samhold og vise en tilhørighet til en avdeling, gruppe og lignende. Vi har full forståelse for at dette gjøres, men av årsakene jeg nevnte er det likevel ikke tillatt å bruke slike logoer eller motiver i offisiell sammenheng, sier Skaugrud.

Logoen til Felles enhet for påtale.

Slutt på egne logoer

Ole Vidar Dahl er leder for Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB), som består av Beredskapstroppen, helikoptertjenesten, Bombegruppa og krise- og gisselforhandlertjenesten. I likhet med mange andre deler av politiet, har også de ulike avdelingene i FNB hatt egne logoer opp gjennom tiden.

Etter det Dahl kjenner til, har ikke de ansatte reagert på at de ikke lenger kan bruke logoene.

- Når det gjelder bruk av logo forholder FNB seg profesjonelt til det, og vi er i dialog med PFT om bruk av illustrative elementer. Vi forholder oss til de rammene som eksisterer for dette. Flere politienheter har, som du viser til, en logo som brukes internt, i likhet med andre politienheter, sier han.

- Politiets helikoptertjeneste har en egen logo på uniformen. Kan helikoptertjenesten fortsette å bruke sin logo?

- Vingene på uniformen til helikoptertjenesten ble godkjent av Politidirektoratet i 2005-2006 og den har vært brukt siden da. Vi har ikke fått beskjed om at den ikke kan benyttes. Det kan nevnes at vingene er et felles symbol som brukes av flyvende personell, både i sivil og militær luftfart, sier Dahl.

LES OGSÅ: Regnbueflagget til topps hos PST for første gang

Logoen til hundetjenesten.

Hovedsymbol

Gunn Anita Bjørnbakk, seksjonsleder for hunde- og ryttertjenesten, forteller at det har vært uproblematisk for dem at POD har bestemt at egne logoer ikke skal brukes.

- Det har ikke vært reagert på at disse logoene ikke skal brukes. For hunde- og ryttertjenesten er det hunden og hesten som er vår identitet. Det er rundt de verktøyene vi bygger vår identitet og vårt samhold. Det er hunden og hesten som er vårt hovedsymbol, sier hun.

LES OGSÅ: Rytterkorpset - Gatas beskyttere

Powered by Labrador CMS