Beredskapstroppen

- Leter ikke etter syndebukker

Politiets evalueringsutvalg etter 22. juli ser ikke at «noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya».

Til toppen