Vil se på løsninger knyttet til politiets kontroller

Politidirektoratet setter i gang tiltak for å styrke minoriteters tillit til politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet har satt i gang et arbeid for å styrke politiets tillit i møte med minoriteter i samfunnet.

− Politiet er avhengig av tillit for å sikre legitimitet til hvordan vi utøver vår myndighet. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet. Vi har lyttet til tilbakemeldingene, og igangsetter nå et arbeid for å jobbe frem løsninger i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, i en pressemelding.

I 2020 svarte 82 prosent av innbyggerne at de hadde ganske stor eller svært stor tillit til politiet. Men selv om politiet generelt har høy tillit i befolkningen, har politiet også fått tilbakemeldinger hvor personer med minoritetsbakgrunn har opplevd å bli overkontrollert, som over tid kan påvirke tillitsforholdet til politiet.

LES OGSÅ: Vil ha kvitteringsordning: - Folk opplever at de blir overkontrollert av politiet

Politidirektoratet opplyser at det er gjennomført møter både internt i politiet og med aktører utenfor politiet, og at flere har ytret ønske om en kvitteringsordning, hvor alle som blir kontrollert av politiet mottar en kvittering.

Bjørnland forklarer at Politidirektoratet mener det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet og etterprøvbarhet når personer blir kontrollert av politiet. Hun legger til at politiet ikke skal kontrollere folk på bakgrunn av etnisitet, og at praksisen ikke skal oppleves som diskriminerende.

Politiets videre arbeid vil derfor særlig ha fokus på hvordan politiet kan styrke dialogen og bygge tillit til minoriteter.

− Det er for tidlig å konkludere rundt enkelttiltak, men Oslo politidistrikt vil blant annet invitere kommunen og utvalgte organisasjoner til et samarbeid for å se nærmere på ulike løsninger i tilknytning til politiets kontroller, sier Bjørnland.

LES OGSÅ: Slik skal politiet møte trusselen fra droner

Powered by Labrador CMS