Nytt elektrosjokkvåpen på markedet: − Vil revolusjonere politiets maktbruk

STAVERN (Politifoum): Norge har brukt fem år på å innføre elektrosjokkvåpen i politiet. I mellomtiden har produsenten laget en ny versjon med nær dobbel rekkevidde og flere skudd.

NYESTE VERSJON: Taser 10 har en rekke forbedringer fra sin forgjenger Taser 7, ifølge produsenten. I disse dager testes den ut ved Politihøgskolen i Stavern.
Publisert Sist oppdatert

Espen Dahlen-Lervåg ved Politihøgskolen (PHS) i Stavern fyrer av noen skudd med Axons Taser 10.

Det nye elektrosjokkvåpenet ble lansert i 2023, og har blitt testet i forskjellige land siden. Queensland i Australia var første land utenfor USA som fikk teste våpenet i fjor, ifølge ABC news.

Ved årsskifte ankom det nye våpenet til PHS i Stavern, der den har blitt testet og prøveskutt av politioverbetjenten som jobber som fag- og opplæringsansvarlig. 

- Min klare oppfatning er at Taser 10 kommer til å revolusjonere politiets maktbruk. Den kan ikke sammenlignes med den vi bruker nå, sier han.

Det gule elektrosjokkvåpenet (ESV) er etterkommer av av Taser 7, som i år er på plass i alle politidistrikt.

Kan gjøre oppdragene tryggere

Taser 7 vs taser 10

Taser 7: 

  • 7,6 meter rekkevidde
  • Bruker nitrogengass for å fyre av skudd
  • To skudd
  • To siktebilder ved tilt
  • Drivstøt

Taser 10: 

  • 13,7 meter rekkevidde
  • Bruker krutt for å fyre av skudd
  • 10 skudd
  • Kun ett siktebilde
  • Varsellys med styrke opp til 1000 lumens sammen med varsellyd

Kilde: Axon

Dahlen-Lervåg forteller Taser 10 har store forbedringer som kan bety mye for sikkerheten til politifolkene som kan måtte bruke ESV under oppdrag.

Han trekker spesielt frem den nær doblede rekkevidden til våpenet, som gjør at politibetjentene kan stå flere meter lenger unna personen som utgjør en trussel.

- Taser 10 har 10 skudd, det er en vesentlig oppgradering fra to. Flere av skuddene snakker sammen på en gang, og du trenger kun forholde deg til ett siktebilde, som gjør at du har mer overskudd til å vurdere situasjonen, sier han.

En kartlegging Politiforum har gjort viser at det er overvekt av mistanke om psykisk sykdom i tilfeller der politiet velger å fyre av ESV.

BLINK: Dahlen-Lervåg ved PHS Stavern har skutt mange skudd med det nye elektrosjokkvåpenet.

Ofte utgjør personen som får strøm en trussel enten for seg selv eller politibetjentene under oppdraget.

Island og Finland skaffer nyeste versjon

Ifølge Dahlen-Lervåg kjøper Island og Finland nå inn Taser 10, og Danmark kjører et prøveprosjekt også med den nye versjonen.

- Taser 10 har ikke muligheten til å drivstøte. Den har i stedet et sterkt strobelys, ment å kunne sette motparten ut av spill. Selv om mange mener drivstøt er et godt verktøy, er det ikke behov for det ved en Taser 10, som ikke har noen minimunsrekkevidde. Drivstøt er problematisert, blant annet av Amnesty, og ikke noe vi vektlegger i opplæring. Her slipper vi å forholde oss til det, sier han.

Taser 10 som sender én pil av gangen, som gir mulighet til å skape en mer strategisk spredning av strømmen.

Da kan man for eksempel sikte og skyte slik at personen man treffer fortsatt klarer å holde seg på bena, selv om man oppnår full effekt (NMI) i overkroppen.

Ingen planer om å skaffe Taser 10

I 2019 begynte norsk politi å teste ut ESV, og i 2021 bestemte regjeringen at våpnene skulle innføres i Norge

Da inngikk Politiets Fellestjenester (PFT) en kontrakt med Armatech som gjennom produsenten Axon i USA skaffet politiet ESV.

I kontrakten ligger det en opsjon og mulighet for å reforhandle avtalen om en ny versjon av ESV skulle komme på markedet:

«Dersom det lanseres ny modell av ESV, vil det være åpning for å teste dette og eventuelt reforhandle rammeavtalen dersom dette skal innlemmes.»

Batteriene til Taser 10 og 7 er like, det samme er programvaren. Hva det eventuelt vil koste politiet å bytte ut våpnene, er ikke undersøkt.

Politiinspektør og innføringsansvarlig for elektrosjokkvåpen i Politidirektoratet Cathrine Kveseth Sylju er enig at den nye versjonen har forbedringer fra Taser 7. 

STOREBROREN: Taser 10 med sin forgjenger Taser 7 i bakgrunnen.

- Vi har fått et bra inntrykk, derfor har vi kjøpt inn noen enheter til uttesting, for å se vurdere om vi skal bytte ut etter hvert, om det er nødvendig og slik vi ønsker teknologien skal være, sier hun.

Sylju forteller politiet har en stor ambisjon om å følge med på den teknologiske utviklingen gjennom kontaktnettverk og deling av kunnskap mellom de nordiske landene. Samtidig er det alltid et spørsmål om økonomi, samt et prioriteringsspørsmål.

MÅ PRIORITERE: Cathrine Kveseth Sylju i POD forteller det allerede er brukt mye penger på å innføre Taser 7.

Hun forteller at det allerede er brukt mye penger på å kjøpe inn de nåværende våpnene. Samtidig ser hun at rekkevidden kan ha mye å si for HMS-perspektivet. 

- Vi har hele tiden et ansvar for å sette personellet i stand til å løse oppdrag, men det kommer alltid ny teknologi og det skjer i en rasende fart. Men selv om det kommer nyere og bedre modeller, betyr ikke det at dagens taser ikke fungerer bra, sier hun.

- Kan være aktuelt å reforhandle avtalen om elektrosjokkvåpen slik at politidistriktene vil få tilgang til den nye versjonen av ESV?

- Det ligger en opsjon i avtalen og det er tatt høyde for det når man skrev kontrakt, men det må vurderes spesielt opp mot økonomi og andre prioriterte oppgaver. Det er kun noen måneder siden politidistriktene tok Taser 7 i bruk. Vi skal evaluere ESV som maktmiddel på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og det skal uansett gjøres først, sier hun.

Evalueringen ble nylig bestemt utsatt to år, og skal etter planen leveres til departementet i midten av 2026.

POD har ingen dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om det nye elektrosjokkvåpenet enda, ettersom POD ønsker en bredere testing og evaluering før de anbefaler tiltak til politikerne.

Denne evalueringen vil også undersøke om det skal kjøpes inn flere elektrosjokkvåpen. I dag er det ett våpen per patrulje. 

Det vil også være mulig å ha både Taser 7 og Taser 10 i bruk samtidig i politiet i en overgangsfase.

Mener politiet må henge med på teknologien

Politioverbetjenten som har testet det nye elektrosjokkvåpenet ved PHS vet ikke når, eller om, Taser 10 havner i hendene til det norske politiet. 

- Det er ingen beslutninger, og kun testing nå, sier Dahlen-Lervåg.

Teknologien er stadig i utvikling, og det er mye spennende som skjer, forteller han.

- Da vi kjøpte inn Taser 7 var det bare det som var tilgjengelig, og vi kunne ikke vite hvor store forskjeller det var. Og Taser 7 er uendelig mye bedre enn den som ble brukt i prøveprosjektet. Men vi visste ikke hvor utrolig revolusjonerende den neste kom til å bli, sier han.

Selv mener Lervåg det norske politiet er langt fremme i skoen, men at etaten må passe seg for å ikke falle bakpå og få etterslep med teknologiske nyvinninger.

- Og så har jeg stor forståelse for at det er trangt om pengene, legger han til.

Powered by Labrador CMS