Politiet kan glede seg over økt tillit. Bildet er et illustrasjonsfoto tatt i en annen anledning.

Tilliten til politiet øker

Stadig flere innbyggere har ganske eller svært stor tillit til politiet. Men tillitsgapet mellom innbyggere i små og store kommuner har økt betraktelig siden 2015.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 hadde 82 prosent av innbyggerne ganske stor (49 prosent) eller svært stor tillit (33 prosent) til politiet, går det fram av en pressemelding fra Politidirektoratet (POD).

Dette er en økning fra 79 prosent i 2019 og 77 prosent i 2018.

- Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle medarbeiderne i politiet, og det er takket være dem at vi igjen går fremover på målingen. Vi er ferdig med de store organisatoriske endringene som lå i reformen, men politiet må fortsette arbeidet for å få den nye strukturen og de kvalitetshevende tiltakene til å virke – slik at vi kan levere resultater i tråd med innbyggernes forventninger fremover. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Disse gruppene har høyest tillit til politiet, ifølge undersøkelsen:

  • Innbyggere med høy utdanning.
  • Kvinner.
  • De som ikke har hatt kontakt med politiet.
  • De som har ikke har vært utsatt for kriminelle hendelser.
  • Innbyggere som oppfatter at politiet er regelmessig synlig og tilgjengelig.

Høyest tillit i store kommuner

Samtidig som tilliten øker totalt sett, viser tallene fra innbyggerundersøkelsen at gapet mellom de små og de store kommunene fortsatt er lite stort.

Innbyggerne i de små kommunene har minst tillit til politiet, mens innbyggerne i de store kommunene har størst tillit til politiet.

Slik svarer innbyggerne i de kommuner av forskjellig størrelse på spørsmålet om tillit til politiet.

I 2019 hadde 74 prosent av innbyggerne i små kommuner (under 5000 innbyggere) ganske eller svært stor tillit til politiet, mot 81 prosent for store kommuner (over 20.000 innbyggere)

Tilsvarende tall for 2020 er 76 og 83 prosent.

- Selv om tilliten til politiet og trygghetsfølelsen blant innbyggerne, også i de mindre kommunene, fremdeles er svært høy, vil vi jobbe for at dette jevnes ut fremover. Alle innbyggere bør ha den samme trygghetsfølelsen og tillit til politiet uavhengig av om man bor i byen eller på bygda, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Sammenlignet med tall fra 2015, har imidlertid tillitsgapet mellom store og små kommuner økt fra to prosent til sju prosent.

Oslo på topp

Også mellom politidistriktene er det store forskjeller. Politiet i politidistriktene Oslo, Øst og Troms ligger på topp - der oppgir henholdsvis 87, 84 og 83 prosent av innbyggerne at de har ganske eller svært høy tillit til politiet.

Nederst ligger Finnmark politidistrikt, på 73 prosent.

Det er innbyggerne i politidistriktene Sør-Øst, Øst, Trøndelag, Vest og Troms som har opplevd sterkest økning i tillit fra 2019 til 2020, ifølge undersøkelsen, som er utarbeidet av Kantar.

Politidirektør Benedicte Bjørnland, statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H).

Politidirektøren tror håndteringen av koronapandemien kan ha spilt inn på tillitsmålingene.

- Norsk politi har gjort en solid innsats i dette unntaksåret. Erfaringer fra andre kriser i andre land, gir holdepunkt for å si at innbyggeres tillit til myndigheter øker i slike situasjoner. Vi kan ikke utelukke at koronapandemien kan ha gitt positivt utslag på tilbakemeldingene vi ser i innbyggerundersøkelsen for 2020, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Det samme sier justisminister Monica Mæland (H) i en separat pressemelding:

- Det siste året har lært oss hvor viktig det er at samfunnet fungerer i en krisesituasjon. Og hvor viktig det er at vi har tillit til hverandre. Politiet har spilt en sentral rolle også i denne krisen, slik de har gjort mange ganger før. De gjør en stor og viktig innsats for fellesskapet, og de gjør den godt. Det får vi bekreftet i denne undersøkelsen. Folk har tillit til politiet, og tilliten har økt gjennom krisen, sier Mæland

Powered by Labrador CMS