FORNØYD: - At vi blir hørt så betydelig som dette er godt nytt for politistudenter som står uten jobb og befolkningen, og det er med på å gjøre at vi nærmer oss litt mer den største kritikken vi har hatt av nærpolitireformen, nemlig at man skulle få en lokal forankring og en tilstedeværelse der folk bor, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Statsbudsjettet: - Vi har blitt hørt, og det er godt nytt for publikum

PF-leder Sigve Bolstad er godt fornøyd med den betydelige økningen som politietaten kan få.

Publisert

- Dette er en god dag, oppsummerer leder Sigve Bolstad for Politiets Fellesforbund (PF), etter å ha lest gjennom statsbudsjettet for 2021.

Han er fornøyd med at regjerningen foreslår en økning til politietaten på nær 900 millioner kroner.

- Vi i Politiets Fellesforbund har vært veldig tydelig på behovet for mer ressurser i norsk politi, og at de 400 midlertidig koronastillingene nå gjøres faste. 900 millioner kroner er en betydelig økning, sier han.

Nærmere 500 av disse millionene går til faste stillinger i politiet.

PFs hovedinnspill til de tre siste statsbudsjettene har nettopp vært mer politiressurser.

- At vi blir hørt så betydelig som dette er godt nytt for politistudenter som står uten jobb og befolkningen, og det er med på å gjøre at vi nærmer oss litt mer den største kritikken vi har hatt av nærpolitireformen, nemlig at man skulle få en lokal forankring og en tilstedeværelse der folk bor. De klare signalene fra både justisministeren og regjerningen har vært at man skal styrke politidistriktene og de geografiske driftsenhetene, slik at man får et lokalt forankret politi. Det er noe som vi har ment hele tiden og støtter, og synes er veldig bra, fortsetter Bolstad.

LES OGSÅ: Slik blir politibudsjettet for 2021

Glad for sivile stillinger

Også de 26 millioner kronene som er bevilget for at politi i hele landet skal trene ved Beredskapssenteret, er han fornøyd med.

- Det handler ikke bare om å spisse beredskapen, men også at det skal være rom og mulighet for IP-mannskap i distriktene å komme inn og trene på dette flotte og funksjonelle anlegget som nå er opprettet, sier Bolstad.

Bolstad synes også at det er svært gledelig at regjerningen viderefører stillingene til Namsfogden. Det er foreslått å gi 42,2 millioner kroner til midlertidige stillinger hos namsmannen for å kunne håndtere økt saksinngang i utleggsforretninger.

- Dette er våre dyktige sivile ansatte som jobber og sliter, og som har en veldig stor arbeidsmengde særlig i den tiden som vi står i nå, fortsetter Bolstad.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Vil styrke Spesialenheten for politisaker

- Da faller det som en stein

I tillegg mener Bolstad det er positivt at påtalemyndigheten styrkers. Regjeringen har foreslått å øke kapasiteten hos påtalemyndigheten med 49 millioner kroner til påtalejurister i politiet. Samt 20 millioner kroner til Den høyere påtalemyndighet.

Selv om Bolstad er glad for regjeringens pengedryss, er det et «men» her.

- Forutsetningen som ligger til grunn er selvfølgelig at kompensasjon for pris- og lønnsvekst for 2021 må være tatt med, og at det ikke spises av dette beløpet. Da faller det som en stein. Vi har også en klar forventning til at Politidirektoratet følger opp denne bestillingen fra regjeringen, slik at pengene blir brukt til det fokusområdet som vi støtter. Her har statsråd Monica Mæland lyttet og fått med seg noen i regjeringen. Vi har blitt hørt, og det er godt nytt for publikum, fortsetter Bolstad.

For noen kan milliondrysset til politiet ha kommet som en overraskelse. For signalene har vært at politibudsjettene bare ville bli strammere i årene som kommer.

- Vi fikk en klar tilbakemelding for flere år siden at 2020 ble det siste gode budsjettåret for norsk politi. Og at vi måtte forvente oss en meget stram økonomisk situasjon fra 2021. Gitt at det er en reel økning på nærmer 900 millioner, så gjør det dette ekstra gledelig. Det viser at man har foretatt en ny vurdering av hva som er klokt og hensiktsmessig, og det er en erkjennelse av at man dessverre ikke er der man skulle ønske at norsk politi var i forhold til rammevilkårene, avslutter han.

Powered by Labrador CMS