VIL BEVILGE SEKS MILLIONER KRONER:- I Norge har vi høy tillit til politiet. Det skal vi bevare og Spesialenheten er med på sikre dette, sier justisminister Monica Mæland.

Statsbudsjettet: Vil styrke Spesialenheten for politisaker

- Nå er det viktig å styrke Spesialenheten slik at enheten er oppdatert og kan etterforske alle tiltaler mot politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Publisert

Regjeringen har gjennomført en historisk satsning på politiet, nå står Spesialenheten for tur, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Derfor foreslår regjeringen å styrke Spesialenheten, som har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, med seks millioner kroner.

- Nå er det viktig å styrke Spesialenheten slik at enheten er oppdatert og kan etterforske alle tiltaler mot politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Videre kommer det frem at Spesialenheten har til enhver tid større alvorlige straffesaker til behandling. Og at i flere av de alvorligste sakene enheten har etterforsket er det flere fornærmede og store mengder elektroniske bevis. Det gjør både etterforskingen og påtalearbeidet mer tidkrevende og komplisert.

- I Norge har vi høy tillit til politiet. Det skal vi bevare og Spesialenheten er med på sikre dette, sier Mæland i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Ny sjef for Spesialenheten

Powered by Labrador CMS