Slik blir politibudsjettet for 2021

Øker bevilgningene til politiet med 892,5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen bevilger i overkant av 22 milliarder til politi- og påtalemyndigheten neste år. De foreslår å øke bevilgningene til politiet med 892,5 millioner kroner.

Se punktliste over utdrag fra regjeringens forslag til statsbudsjett lenger ned i saken!

478 av disse millionene går til å omgjøre de 400 såkalte koronastillingene, fra midlertidige til faste stillinger.

Justisminister Monica Mæland omtaler det som en historisk satsning og det største permanente bemanningsløftet for politiet i moderne tid.

Justis- og beredskapsdepartementet Monica Mæland.
Justis- og beredskapsdepartementet Monica Mæland.

- Jeg tror vi må tilbake til 30-tallet for å finne tilsvarende engangsløft. Vi fullfører politireformen i den forstand at at vi når målet om to politifolk per tusen innbyggere. Jeg har reist rundt i alle politidistriktene, med unntak av Nordland, men de skal jeg besøke i slutten av måneden. Og ingen ansatte eller ledere i politiet har sagt til meg at politireformen ikke var nødvendig, og at vi bør skru klokken tilbake. Vi skal styrke bemanningen i politidistriktene og det gjør vi med disse 400 ekstra stillingene, sier hun.

- I dag utfører de koronaoppgaver. Når de er ferdig med disse oppgavene skal de fordeles på politidistriktene og styrke politiets tilstedeværelse ute, legger Mæland til.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Vil styrke Spesialenheten for politisaker

Hatkriminalitet

Regjeringen foreslår også 10 millioner til å styrke arbeidet mot hatkriminalitet. Justisministeren mener det er viktig med ekstra kompetanse på dette området.

- Vi bevilger syv millioner til ekstra stillinger og tre millioner til forsking. Vi trenger mer kunnskap om dette, og det gjør vi en ekstra innsats på, sier hun.

Hun legger også til at Spesialenheten for politisaker har hatt en rekke tyngre saker, har behov for en styrking. Regjeringen foreslår 6 millioner til Spesialenheten.

Som Politiforum meldte fredag, bevilger regjeringen også 26 millioner kroner til at innsatspersonell i politidistriktene skal få øve mer ved politiets nasjonale beredskapssenter. Dette skal gi 500 innsatspersonell i politidistriktene trening de ikke har i dag.

- I hovedsak er det innsatspersonell i politidistriktene som er først på stedet når noe skjer. Disse 26 millionene vi føre til at 500 innsatspersonell hvert år kan benytte beredskapssenteret og de verktøyene man har der. De vil trene sammen med beredskapstroppen. Jeg besøkte beredskapssenteret i forrige uke, og de syntes også det var veldig viktig. Det er en stor fordel av man har øvd og trene sammen, sier Mæland.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Styrker arbeidet mot hatkriminalitet

Her er et utdrag av regjeringens forslag til bevilgninger til politiet i 2021:

 • Regjeringa vil øke politibudsjettet med over 500 millioner kroner. Dette skal gå til å omgjøre det 400 såkalte koronastillingene, til faste stillinger.
 • 40 millioner kroner til personell som skal styrke EUs grensekontrollorgan, Frontex.
 • 10 millioner kroner til å styrke arbeidet mot hatkriminalitet.
 • 6 millioner kroner til styrking av Spesialenheten for politisaker.
 • 26 millioner kroner til politidistriktene, for at de kan trene mer ved politiets nasjonale beredskapssenter.
 • 42,2 millioner kroner til midlertidige stillinger hos namsmannen til å håndtere økt saksinngang i utleggsforretninger.
 • Det er foreslått at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal få tildelt cirka 968 millioner kroner for 2021, det tilsvarer en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med 2020.
 • 37,2 millioner kroner som legger til rette for at Norge kan delta i en ny programperiode i EUs ordning for sivil beredskap. Ordningen har spilt en sentral rolle under virusutbruddet og er et viktig redskap for Norges beredskap. Endelig beslutning om videre deltakelse i programmet må vente til EUs langtidsbudsjett er vedtatt.
 • For å forhindre at saksbehandingstiden blir altfor lang når det gjelder søknader om statsborgerskap foreslås det å øke bevilgningen til politiet og UDI på dette punktet med til sammen 61,5 millioner kroner. Dette henger sammen med at prinsippet om ett statsborgerskap ble avviklet 1. januar 2020.
 • 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø, som vil sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid, som igjen skal gi økt trygghet for fiskere og befolkningen i Finnmark.
 • 9,7 mill. kroner til søk etter omkomne på havet, i innsjøar og i vassdrag.
 • 632 millioner kroner til Politihøgskolen, som tilsvarer en knapp nedgang på cirka 1 million kroner fra 2020. De siste årene har PHS fått mindre bevilgninger som følge av at det har blitt færre politistudenter.
 • 7,2 millioner kroner til driftstilskudd til Justismuseet – nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Justismuseet er en stiftelse som er lokalisert i Trondheim.

LES OGSÅ: Bevilger 26 millioner for at politi i hele landet skal trene ved beredskapssenteret

Powered by Labrador CMS