PENGEDRYSS: De såkalte koronastillingene blir permanente.

Statsbudsjettet: De 400 koronastillingene blir faste

- Det største permanente bemanningsløftet for politiet i moderne tid, sier justisminister Monica Mæland.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen forslår å øke politibudsjettet med over 500 millioner kroner. Dette skal gå til å omgjøre det 400 såkalte koronastillingene, til faste stillinger. Dette er den største satsingen i moderne tid på nye varige politistillinger, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

- Helt siden regjeringen overtok i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikt går mye rett vei. Regjeringen foreslår nå å styrke politibudsjettet med 478 millioner kroner, slik at politiet fremdeles kan ha de 400 stillingene fra i vår. Dette gjør at vi i 2021 går forbi målet om 2 politifolk per 1000, og har den sterkeste politibemanningen i moderne tid, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som oppstod i samband med at virusutbruddet er borte.

LES OGSÅ: Slik blir politibudsjettet for 2021

Bedre rustet enn før

– Vi trenger et politi som er rustet til å kunne hindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg, og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere. Med denne bevilgningen vil vi styrke den delen av politiet som står nærmest folket rundt omkring i landet vårt, fortsetter Mæland i pressemeldingen.

I tillegg foreslår regjeringen en satsing på 40 millioner kroner til personell som skal styrke Frontex, som er EUs grensekontrollorgan.

– Med regjeringens budsjettforslag har vi sørget for et driftsbudsjett som reelt er 4 milliarder høyre enn da vi overtok, og vi har i tillegg sørga for investeringer på om lag 5 milliarder kroner i samme periode. Det gjør politiet bedre rustet nå enn tidligere. Politiet nærmer seg 3. 200 flere årsverk enn da vi tiltrådte. Med en så stor økning i permanente politistillinger styrker regjeringen grunnberedskapen i hele landet. Den operative innsatsevnen i politidistriktene blir bedre, og gir politidistriktene mulighet til å utføre mer og bedre tjenester på stedet, fortsetter Mæland.

Regjeringen legger også opp til at politidistriktene kan få bedre beredskapsevne ved å trene mer ved politiets nasjonale beredskapssenter, og foreslår 26 millioner kroner til dette.

I tillegg foreslår regjerningen å øke kapasiteten hos påtalemyndigheten med 49 millioner kroner til påtalejurister i politiet. Samt 20 millioner kroner til Den høyere påtalemyndighet. Det er også foreslått å gi 42,2 millioner kroner til midlertidige stillinger hos namsmannen for å kunne håndtere økt saksinngang i utleggsforretninger.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Vil styrke Spesialenheten for politisaker

Powered by Labrador CMS