Sigve Bolstad, leder i Polities Fellesforbund, mener det er viktig med et politi som er tett på der folk bor.
Sigve Bolstad, leder i Polities Fellesforbund, mener det er viktig med et politi som er tett på der folk bor.

Regjeringsplattformen: - I realiteten en videreføring av politireformen

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er fornøyd med retningen den nye regjeringen ønsker for politiet. Peter Frølich (H) og Per Willy Amundsen (Frp) ser lite nytt, og mener regjeringen i realiteten viderefører politireformen.

Publisert

I forrige uke la regjeringen fram den nye regjeringsplattformen de skal styre etter. Her skrev de blant annet at de vil opprette 20 nye tjenestesteder, ha en gjennomgang av Politidirektoratet og evaluere effektene av nærpolitireformen.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, forteller at de er fornøyd med mye av det den nye regjeringen sier de vil gjøre når det gjelder politiet.

- Vi er veldig klare på at man må ha et lokalt forankret politi med en god hverdagsberedskap, og være til stede i by og land. Det er stort fokus på grunnbemanningen i norsk politi, og å ha nok politi til å opprettholde den tilliten vi er avhengige av, sier Bolstad.

Når det gjelder de 20 nye tjenestestedene den nye regjeringen vil åpne, presiserer Bolstad at de mener det er viktig at de tjenestestedene man har i dag også blir ressurssatt i henhold til intensjonen, da den forrige regjeringen la ned 120 lensmannskontor.

- Det vi registrerer er at norsk politi ikke er ressurssatt til å være tett nok på lokalbefolkningen. Det viser forskning og evaluering av dette, og tilbakemeldingene vi får av våre lokallagsledere. Vi mener det kan svekke tilliten hvis politiet ikke kommer tettere på befolkningen, sier han.

Gjennomgang av POD

Han er også fornøyd med at regjeringen skriver at de vil «evaluere effektene av nærpolitireformen og legge frem en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet, inkludert hensynet til lokalt nærvær i byene, mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning».

- Det harmonerer veldig godt med det vi har sagt. Det er viktig å se om det har skjedd noen endringer geografisk sett, som gjør at politiet ikke kommer tett nok på befolkningen. På de stedene hvor politiet ikke er nært nok må man ikke være redd for å opprette et nytt kontor, sier Bolstad.

Han er også fornøyd med at det vil gjøres en gjennomgang av Politidirektoratet.

- Man må stille spørsmålet om POD er blitt det som det skulle bli, og om man har sikret den lokale autonomien ute i politidistriktene. Går det for mange rundskriv ut fra Politidirektoratet? Vi har eksempler på at man har blitt enige om ting lokalt i politidistriktene, og så kommer det et rundskriv fra POD om det motsatte. Når man gikk ned til 12 politidistrikter var det fordi de skulle bli mer selvgående. Ledelsen i de enkelte politidistriktene må få lov til å lede mer, sier Bolstad, men legger til at det er mye god faglig kompetanse i Politidirektoratet.

- Justispolitisk mageplask

Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre.
Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, mener Hurdalsplattformen til den nye regjeringen først og fremst er et justispolitisk mageplask.

- Dette viser det vi har mistenkt i flere år nå: Ap og Sp har strødd rundt seg med store løfter, men det endte opp med små justeringer. Høyre lever helt fint med dette. De store linjene i politireformen består, med unntak av noen få lensmannskontor som skal gjenåpnes. Det er en dyr og dårlig løsning, særlig når politiet selv ikke ønsker dette, sier Frølich.

Han mener også det er feil bruk av penger å åpne 20 nye tjenestesteder rundt om i landet.

- Pengene til 20 nye lensmannskontor burde heller brukes på å styrke dagens politi. Pengene bør brukes til å bekjempe overgrep på nett, gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet, sier Frølich.

- Små endringer

Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp, påpeker i likhet med Frølich at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har lagt opp til så store endringer.

- På politisiden er det ikke de store endringene. I realiteten legger de opp til en videreføring av politireformen. De skal ha en evaluering, men den var påtenkt uansett. Det er også riktig å gjøre en evaluering. Det har vært et poeng at vi må ta lærdom av det som er skjedd underveis, sier Amundsen.

Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp.
Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp.

Han mener det viktigste er å passe på at det er tilstrekkelig med patruljer ute blant befolkningen.

- Det har vi også kritisert i Stortinget. Det har vært en forutsetning for politireformen at det skulle være nok patruljer ute. Ut fra den tilnærmingen som står i regjeringsplattformen vil det ikke være en reversering av politireformen, og det står i sterk kontrast til det Senterpartiet har uttalt i valgkampen. Men det er ikke noe problem å støtte at de vil ha flere politifolk. Selv om vi aldri har hatt et høyere antall ansatte i politiet i moderne tid, er jeg ikke fornøyd med omfanget per i dag, sier han.

- En annen sak er flere politihelikoptre. Det er også noe vi har fremmet forslag om, og som var viktig i forbindelse med valgkampen. Ingen er i tvil om at det var en stor styrke for norsk beredskap å få politiets beredskapssenter, men regionalt sett er det kanskje ikke en like stor styrking, siden de tre helikoptrene er stasjonert på Beredskapssenteret, sierAmundsen.

Powered by Labrador CMS