DEBATTINNLEGG

Vi skylder Politiet en enorm takk for innsatsen!

Norsk politi blir bedre i hele landet, og politiet fortjener skryt for sin bekjempelse av kriminalitet og arbeid for å holde oss trygge.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Seks år med politireform har vært krevende, men resultatet vi sitter igjen med er et historisk solid politi. Det har de ansatte i politiet mye av æren for.

Etter 22. juli ble norsk politi gjennomanalysert, og tilbakemeldingen var tydelig: Politiet trente for lite, hadde for få ressurser og utstyret var utdatert. Da Høyre-regjeringen tiltrådte i 2013, tok vi over en underprioritert justissektor. Slik er det heldigvis ikke lenger.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

De siste årene har politiet fått over 3500 nye kolleger, og 2500 av disse er ansatte i operative stillinger – ved operasjonssentral, som etterforskere, på patrulje, nettpatrulje og i forebyggende enheter. Med dette er altså det nasjonale målet om to politifolk per 1000 innbyggere nådd, og vi fikk hyggelig besøk at PF-leder Sigve Bolstad for å feire med kake.

Etter null vekst i årene 2005-2013, er Beredskapstroppen blitt 60 prosent større med Høyre i regjering, vi har bygd et nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud, kjøpt tre nye politihelikoptre og økt driftsbudsjettene med 4,2 milliarder. Etter en krevende omstillingsperiode gjennom seks år med politireform, kan vi være stolte av det politiet vi sitter igjen med i 2021.

Statsminister Erna Solberg (H).
Statsminister Erna Solberg (H).

Mens enkelte partier står fast i fortiden, vil Høyre fortsette å ta politiet fremover og videreutvikle. Der enkelte vil bruke millioner på å gjenopprette lensmannskontor, vet Høyre at det ikke er tomme bygg som holder folk trygge – men de ansatte i politiet. 94 prosent av befolkningen oppgir i politiets egen innbyggerundersøkelse at de føler seg trygge. Det er oppløftende, men vi skal ikke ta dette for gitt.

Nylig lanserte Høyre derfor tre nye løfter for politiet for neste periode. Vi går til valg på en «gylden regel» som skal sikre dobbel så stor bemanningsvekst i politidistriktene, enn i sentrale enheter og stabsfunksjoner. Dette er fordi vi er enige med Politiets Fellesforbund om at det ikke er antall tjenestesteder som er det viktige, men at politidekningen skal være god for alle uansett hvor man bor.

Vi går til valg på et nytt utstyrsløft, som skal gi patruljene mer moderne biler, slik at mer av politiarbeidet kan utføres i felt, fremfor å være låst til papirarbeid ved en kontorpult.

Vi lover å intensivere arbeidet for å ta overgriperne på nett ved å doble antallet ansatte på Nasjonalt cyberkrimsenter, samtidig som vi styrker politiets kompetanse på overgrep på nett gjennom å ansette flere personer med IKT-kompetanse og sørge for at Politihøgskolen tilbyr god videre- og etterutdanning på IKT-feltet for politifolk.

Norsk politi blir bedre i hele landet, og politiet fortjener skryt for sin bekjempelse av kriminalitet og arbeid for å holde oss trygge. Dette er resultatet av en målrettet og bevisst prioritering fra regjeringen, og arbeidet til dyktige menn og kvinner i politiet. Politireformen har vært den største satsingen på norsk politi i norsk historie. Nå skal vi bygge videre på den.

Om kort tid står vi ved et svært viktig stortingsvalg for Norge. Vi kan ikke bruke gårsdagens løsninger for å bekjempe morgendagens kriminalitet. Derfor står vi overfor et valg mellom Høyre som får fart på Norge, og en venstreside som vil skru klokken tilbake. Høyre er den største garantisten for sterkere beredskap i hele Norge.

Vi skylder alle ansatte i Politiet en enorm takk for innsatsen! Og vi gleder oss til fortsettelsen.

Godt valg!

LES OGSÅ: Slik vil partiene utvikle politiet

Powered by Labrador CMS