Politiforums Ærespris: Stem på din favoritt!

Rekordmange 33 politiansatte er nominert til Politiforums Ærespris. Dette er de fem finalistene.

Publisert Sist oppdatert

Fristen for å nominere til Politiforums Ærespris har gått ut, og i år ble totalt 33 personer nominert, hvorav 27 menn og seks kvinner.

Du kan stemme på din favoritt nederst i saken!

– Først og fremst vil jeg takke alle som har tatt seg tid til å nominere kolleger til Politiforums Ærespris. Vi har rekordmange nominasjoner i år, og jeg vil driste meg til å si at det aldri før har vært så krevende for juryen å velge de fem finalistene, sier Politiforum-redaktør og juryleder Erik Inderhaug.

– Av de 28 nominerte som ikke nådde opp, er det mange gode kandidater som ikke var langt unna å bli med helt inn i finaleheatet. Så dersom du ikke finner din kandidat blant finalistene, må du gjerne prøve igjen når æresprisen for 2022 skal deles ut, fortsetter han.

Politiforums Ærespris

  • Æresprisens formål er å hedre og løfte fram en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats for publikum, kolleger eller arbeidsplassen.
  • Vedkommende skal gjennom sine handlinger og/eller holdninger ha hatt særlig betydning for politiet og/eller publikum på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.
  • Æresprisen kan også tildeles personer for et langvarig engasjement som politiansatt.
  • Kun politiansatte eller tidligere politiansatte kan nomineres til Æresprisen.

Ønsker flere kvinnelige kandidater

Inderhaug skulle gjerne sett at flere av de nominerte var kvinner.

– Kun seks kvinner blant de nominerte er for dårlig. Vi ønsker oss en bedre kjønnsbalanse blant kandidatene, og håper derfor å se langt flere kvinner bli nominert til æresprisen i 2022. Vår oppfordring i forkant av neste års pris, er at leserne våre nominerer flere dyktige kvinner. Dem er det veldig mange av i politiet, sier han.

Dette er juryens fem favoritter, i alfabetisk rekkefølge:

  • Eva Marit Gaukstad
  • Johan Fredriksen
  • Maj Nordskaug
  • Tommy Thornes
  • Øyvind Aas

Kårer vinneren i januar

Under kan du lese presentasjoner av kandidatene og hvorfor de er nominert. Du kan også stemme på din favoritt.

Juryen avholder sitt endelige møte tidlig i januar, og resultatet av leseravstemningen blir tatt høyde for i juryarbeidet.

Vinneren av Politiforums Ærespris 2021 blir presentert i neste nummer av Politiforum og på Politiforum.no i januar 2022.

Dette er finalistene

Eva Marit Gaukstad

Politibetjenten og avsnittslederen for tilrettelagte avhør i Agder, har avhørt barn i Norge siden 1980-tallet.

«Hun fortjener Æresprisen for den fantastiske måten hun har etterforsket og avhørt, og ikke minst lyttet til og møtt fornærmede i over 40 år», heter det i nominasjonen.

Gaukstad, som blir pensjonist på nyåret, trekkes fram som den i landet med kanskje lengst erfaring med avhør av barn.

I nominasjonen kommer det også frem at Gaukstad for en stund siden ble oppsøkt av et overgrepsoffer, mange år etter etterforskningen.

Overgrepsofferet fortalte «at det var måten Eva Marit møtte henne på, som gjorde at hun klarte å komme seg videre i livet, til tross for at saken ikke ble noe av», heter det videre i nominasjonen.

Johan Fredriksen

Politiinspektøren nomineres fordi han en politileder som tydelig går ut i media og støtter sine egne.

«Han har i flere år vært en tydelig skikkelse i media som snakker operativt politi sin sak. Dette kom ekstra tydelig frem etter Kongsberg-saken, der støtte fullstendig uteble, og Bislet-saken, der Fredriksen var klar og tydelig i sin støtte til mannskapet», heter det i nominasjonen.

Videre skrives det i nominasjonen at de som jobber ute på gata fortjener å ha en som Fredriksen i ryggen.

«En som ikke alltid skal være etterpåklok. For å beholde dyktige kollegaer ute i gata må de få anerkjennelse, ikke bli tråkket på», vises det videre til.

Det trekkes også frem at han i flere tunge saker de siste årene har representert etaten og ikke minst mannskapene på en betryggende måte.

«Makan til støtte han gir mannskapene og således avvæpner mye usikkerhet innad og utad. Trygg og god som blander juss, taktiske begrunnelser og allmenhetens rettsfølelse. Her har flere noe å strekke seg etter», kommer det også frem i nominasjonen.

Maj Nordskaug

Etter 48 (!) år i Kripos gikk Nordskaug av med alderspensjon i november. Med unntak av noen få år hos Åklagarmyndigheten i Gøteborg, har Nordskaug viet nær hele sin yrkeskarriere til Kripos og Interpol.

«Hun er Kripos og hele Norge; politi, Justis, UDI, våre sambandsmenn sin GURU. Hun kan ALT», heter det i nominasjonen.

Som sivilt ansatt har hun jobbet spesielt med barnebortføring og har hjulpet mange barn hjem etter bortføringer, heter det videre. Hun jobbet også med mange store saker da hun var med i ID-gruppa. Som tsunamien i Thailand i 2004 og Utøya i 2011.

«Der de i løpet av én uke identifiserte like mange personer som de vanligvis gjør i løpet av et halvt år», trekkes det frem i nominasjonen.

Hennes faglige tyngde og solide gjennomføringsevne trekkes også frem, samt at hun tør å si hva hun mener og er genuint opptatt av at andre skal ha det bra.

«I alle disse årene ved Kripos har hun gjennom sitt dedikerte arbeid hatt særlig betydning for politiet og publikum lokalt, nasjonalt og internasjonalt», skrives det i nominasjonen.

Avslutningsvis vises det til at hun har hatt en enorm påvirkning på norsk politiarbeid.

Tommy Thornes

Politibetjenten nomineres for sin ekstraordinære innsats som ansatt, og får mye av æren for at Sør-Vest politidistrikt (SVPD) kom så heldig ut av koronapandemien som det gjorde. Det pekes på at et smitteutbrudd i Thornes husstand ville vært krevende grunnet sykdom i hans nære familie.

«Han var derfor tidlig ute med å skaffe informasjon og gjøre tiltak. På kort tid hadde Tommy, i dialog med kvalifisert helsepersonell, laget smittevernspakker til patruljebilene, laget rutiner for av- og påkledning, smitterom, skaffet egen bil for transport av smittede fanger og andre tiltak for å redusere risikoen til medarbeidere på seksjonen», heter det i nominasjonen.

Dette skjedde før politidistriktets egen HMS-avdeling var på banen. Da han fikk nyss i koronavaksiner som skulle kastes, sørget han for at de gikk til kollegaene hans ved forebyggende- og patruljeseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Han klarte også å få tak i Antibac da store deler av landet slet med å få tak i nettopp det.

«Dette var helt klart et risikoreduserende tiltak som vi ikke hadde hatt uten Tommy sin ekstraordinære innsats. Han går virkelig i bresjen for at andre medarbeidere skal ha det bedre på jobb. Han er alltid i godt humør, alltid på tilbudssiden og gjør alltid det lille ekstra for alle andre. Uansett tid på døgnet», heter det videre.

Øyvind Aas

Lederen for GDE i Buskerud nomineres for måten han håndterte Kongsberg-hendelsen og ivaretar sine ansatte på.

«Måten Øyvind håndterte media i timene og dagene etter denne hendelsen har vekket oppsikt i hele politinorge. Både vi i hans nærmeste ledelse, folk i patruljen og han selv har mottatt hyllest for hans åpenhet, trygge væremåte og ikke minst tålmodighet ovenfor pressen», heter det i nominasjonen.

Han beskrives som «en leder som trer frem og tar ansvar på en særdeles god måte. Det er imponerende i seg selv, men det som kanskje kjennetegner Øyvind mest er hans evne til å løfte frem alle andre».

Etter Kongsberg-hendelsen var Aas mest opptatt av å snakke om den fantastiske jobben alle andre hadde gjort i den svært krevende situasjonen.

«I samarbeid med kommuner, andre enhetsledere, kolleger, publikum og alle de som vil ha en bit av han, ser vi det varme mennesket som alltid setter seg selv til side for å hjelpe andre. Han er genuint opptatt av «folka sine» og publikum rett og slett, og det tror vi alle merker. Hans inkluderende væremåte, ispedd en god dose humor både på paroler og i hverdagen, gjør at alle føler seg sett. I tillegg er han alltid et hestehode foran oss andre hva gjelder løsninger og tanker om utfordringer. Det føles så utrolig trygt å ha en sånn leder», heter det videre i nominasjonen.

Powered by Labrador CMS