Politiets IKT-tjenester holder til i samme lokaler som Politidirektoratet på Majorstua i Oslo.
Politiets IKT-tjenester holder til i samme lokaler som Politidirektoratet på Majorstua i Oslo.

Politiets IKT-tjenester skal bytte navn - igjen

Åtte nye direktører er på plass i PIT, som nå skal bli en verdidrevet organisasjon - og bytte navn.

Publisert Sist oppdatert

Snart åtte år har gått siden Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) ble delt i to. Ut av asken steg Politiets Fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT).

Nå skal PIT å bytte navn igjen.

– Politiets IKT-tjenester er i utvikling, har fått en ny rolle i politiet i kraft av ny IKT-styringsmodell og skal være en pådriver for digitalisering i etaten. PIT er ikke lenger først og fremst en tjenesteleverandør, og i tillegg blir betegnelsen IKT oppfattet som utdatert i ulike miljøer. Med dette som bakgrunn, er det besluttet å bytte navn på virksomheten, bekrefter PITs kommunikasjonsleder Torunn Dillan Pedersen i en e-post.

Åtte nye direktører

Det er foreløpig hverken besluttet hva det nye navnet skal bli, eller når navnesendringen forventes å være gjennomført. Pedersen sier til Politiforum at navneendringen er knyttet til en fersk omorganisering av PIT.

– Hele virksomheten er omorganisert, og ny organisasjon i Politiets IKT-tjenester gjelder fra 1. januar 2022. Navneendringen kommer som en naturlig følge av PITs nye rolle som premissgiver for IT i politiet og pådriver for digitaliseringen, sier kommunikasjonslederen.

Som Politiforum tidligere har skrevet om, lyste PIT i fjor ut åtte nye direktørstillinger, som fikk til sammen 176 søknader.

Disse åtte nye direktørene er nå tilsatt, og PFTs ledergruppe består nå av 14 direktører. (se faktaboks)

Dette er PIT-direktørene

 • Catherine Janson, direktør
 • Kjerstin Wester, assisterende direktør
 • Annette Finsveen, Stabsdirektør kultur og organisasjonsutvikling
 • Kurt Haugen, Stabsdirektør økonomi
 • Martin Irgens Ronæs, Avdelingsdirektør brukerservice (begynner i mai)
 • Frode Josefsen, Avdelingsdirektør sikkerhet og beredskap
 • Karianne Wiig, Avdelingsdirektør teknologitjenester og rådgivning
 • Stig Øwre, Avdelingsdirektør utvikling, design og data

  I tillegg ledes leveranseområdene av avdelingsdirektører:
 • Ragnhild Sandberg, Leveranseområdet identitet
 • Claes Lyth Walsø, Leveranseområdet kunnskap
 • Stian Kaasa, Leveranseområdet hendelse
 • Hafsa Elkam, Leveranseområdet reaksjon
 • Erlend Wiig, Leveranseområdet plattform
 • Karl-Henning Rørstad, Leveranseområdet produktivitet

I svaret på Politiforums innsynsforespørsel om hvem som fikk stillingene, skriver PIT dette om organisasjonsendringen:

«PIT har endret organisasjonsmodell med målsetting Ett digitalt politi. PIT skal bevege seg fra å være leveransedrevet til å bli verdidrevet.»

1,4 milliarder kroner

Ifølge PIT selv, er virksomheten «ett av de størset in-house teknologimiljøene i landet». Siden oppsplittingen av PDMT, har PITs utvikling vært formidabel.

Da PDMT ble oppløst, besto organisasjonen av 283 årsverk og styrte over et årlig budsjett på 688 millioner kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde PIT og PFT samlet 962 årsverk og et totalt årsbudsjett på nærmere 1,8 milliarder kroner.

605 av disse årsverkene jobbet i PIT - som ifølge resultatavtalen for 2021 da hadde et totalbudsjett på over 1,4 milliarder kroner.

– Vil navneskiftet få noen praktiske konsekvenser for ansatte i politiet og måten de forholder seg til PIT på?

– Navneendringen får ingen praktiske konsekvenser for ansatte i politiet, men omorganiseringen til en produktorientert virksomhet vil påvirke hele politiet. Utviklingen av IT-løsninger skal skje i tverrfaglige team hvor teknologer og ulike fagressurser jobber tett sammen. Dette vil bidra til raskere leveranser, kontinuerlig forbedring og mer verdi for brukerne, skriver Pedersen, og legger til:

– Organisasjonsendringen er et nøkkelgrep for at politiet skal lykkes med den digitale transformasjonen.

82 år lang historie

Når PIT nå endrer navn, vil det i så fall langt ifra være første gang de gjør det:

Tjenesten har sitt utspring i «Politiintendaturen», som ble opprettet i 1940 for å forsyne politiet med ensartede uniformer. I 1990 ble navnet endret til Politiets materielltjeneste.

Før den tid, i 1977, ble det som da het «Datakontoret» etablert i Justisdepartementet. I 1981 fikk det navnet Politiets datatjeneste

Fra 1. januar 2004 ble Politiets datatjeneste og Politiets materielltjeneste slått sammen til PDMT.

Nytt navn: IKT@politiet

Da PDMT ble oppløst i 2013, ble det først foreslått å kalle de to nye enhetene IKT@politiet og fellestjenester@politiet.

«Den nye enheten, IKT@politiet, skal være IKT-leverandør for hele politietaten. Organisasjonen skal sikre leveranse av etatens IKT-behov til rett tid og med god kvalitet. Enheten består av om lag 200 ansatte, med arbeidssted Majorstuen i Oslo. Enheten er direkte underlagt Politidirektoratet og IKT-direktøren», skrev politiet i en pressemelding.

– Politiet har ikke vært gode nok til å styre IKT-området på en helhetlig og effektiv måte. Derfor gjør vi nå flere grunnleggende grep som skal styrke styringen og sikre effektiv utnyttelse av IKT i politiet fremover. Opprettelsen av IKT@politiet er et av flere tiltak for å styrke IKT-styringen i politiet, sa daværende IKT-direktør Cato Rindal i POD i pressemeldingen.

Helomvending etter to uker

To uker senere kom imidlertid kontrabeskjeden: De nye navnene var skrotet til fordel for Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester.

«Tegnet @ i navnene skapte blant annet utfordringer med registrering i Brønnøysundregistrene, bruk av navnet i politiets saksbehandlingssystem DocuLive, samt med hyperlenking og forveksling med e-post-adresser», skrev POD i en ny pressemelding.

– Det er kartlagt flere utfordringer knyttet til den praktiske bruken av navnene som ble besluttet tidligere i år. Flere av problemstillingene var trolig mulig å løse teknisk, men etter en helhetlig vurdering har vi bestemt at det mest hensiktsmessige er å endre navnene i god tid før de to enhetene blir formelt etablert med nye navn 1. mars, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik i pressemeldingen.

Det gjenstår nå å se hva PITs nye navn kommer til å bli.

LES OGSÅ: Datainnsamling: Hvor langt skal staten kunne gå for å avdekke «ukjente trusler»?

Powered by Labrador CMS