Politiets IKT-tjenester (PIT) deler kontorer med Politidirektoratet (POD) på Majorstua i Oslo.
Politiets IKT-tjenester (PIT) deler kontorer med Politidirektoratet (POD) på Majorstua i Oslo.

58 personer vil bli stabsdirektør i PIT

Politiets IKT-tjenester har lyst ut åtte direktørstillinger. Her er søkerlistene.

Publisert Sist oppdatert

Som Politiforum har skrevet, er det nå totalt 93 direktørstillinger i politiet - inkludert avdelingsdirektører, fagdirektører og andre direktørstillinger.

Klart flest direktørstillinger er det i Politidirektoratet (POD), med 16 slike stillinger. I PIT er det i dag 13 direktørstillinger, fordelt på ti personer - tre av dem fungerer i to direktørstillinger hver.

I forbindelse med en pågående omorganisering, har PIT lyst ut åtte direktørstillinger. Etter omorganiseringen og nyansettelsene, som trer i kraft fra 1. januar 2022, vil PIT ha totalt 14 direktørstillinger.

Dette er de åtte stillingene som nå er utlyst:

  • Assisterende direktør
  • Stabsdirektør kultur og organisasjonsutvikling
  • Avdelingsdirektør teknologitjenester og rådgivning
  • Avdelingsdirektør utvikling, design og data
  • Fagdirektør (leveranseområdeleder) identitet
  • Fagdirektør (leveranseområdeleder) kunnskap
  • Fagdirektør (leveranseområdeleder) plattform
  • Fagdirektør (leveranseområdeleder) reaksjon

Totalt 176 søknader

De offentlige søkerlistene for stillingene er nå klare. De viser at det totalt har kommet inn 176 søknader til de åtte stillingene, som er lyst ut med en årslønn på mellom 1,1-1,5 millioner kroner.

Flest søknader har stillingen som stabsdirektør for kultur og organisasjonsutvikling tiltrukket seg. Hele 58 personer - nesten jevnt fordelt med 28 kvinner og 30 menn - har søkt på stillingen.

I jobben som stabsdirektør ser PIT «etter deg som er en god endringsleder, som er opptatt av kontinuerlig utvikling, og som evner å realisere målsettinger», ifølge stillingsannonsen.

«I denne lederjobben kommuniserer du godt med medarbeidere, brukere og andre samarbeidspartnere, og du coacher og leder dine medarbeidere på veien. Vi har høye ambisjoner for vår transformasjonsreise, og for å lykkes som leder hos oss må du ha stått i endringsprosesser før. Har du erfaring fra virksomheter som har gått fra prosjektmodell til produktutvikling, er du midt i blinken for oss», skrives det videre.

Kjente politinavn

Av de 58 søkerne har fire senere trukket søknaden, mens åtte personer er unntatt offentlighet.

Blant søkerne finner vi blant annet politiinspektør Ståle Årdal i POD, politioverbetjent Rune Christian Johnsen fra Politihøgskolen, den politiutdannede Høyre-politikeren Guro Angell Gimse, og Anne-Catherine Gustafson, politiinspektør i POD og tidligere forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

Last ned hele søkerlista (PDF) her.

Guro Angell Gimse og Anne-Catherine Gustafson.
Guro Angell Gimse og Anne-Catherine Gustafson.

Åtte søknader trukket

Nest flest søkere har de to stillingene som avdelingsdirektør, med 26 navn på hver søkerliste.

Stillingen som avdelingsdirektør for teknologitjenester og rådgivning har tiltrukket seg 17 menn og 9 kvinner, hvorav tre mannlige søkere er unntatt offentlighet og to kvinnelige søkere har trukket søknaden.

Til stillingen som avdelingsdirektør for utvikling, design og data har 22 menn og 4 kvinner søkt, hvorav fire mannlige søkere er unntatt offentlighet, og seks søkere - fire menn og to kvinner - har trukket søknaden.

Last ned søkerlistene her:

18 vil bli assisterende sjef

14 kvinner og fire menn har søkt stillingen som assisterende direktør under PIT-sjef Catherine Janson. To mannlige og en kvinnelig søker er unntatt offentlighet, mens to mannlige søkere har trukket søknaden.

Last ned hele søkerlista her (PDF).

For de fire fagdirektørstillingene er søkertallene som følger (klikk på stillingstittelen for å laste ned komplett søkerliste):

LES OGSÅ: Politiet har 93 direktører på lønningslista

—-

Artikkelen ble korrigert 08/11/21 klokka 09.00: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at PIT har totalt 17 direktørstillinger. Tallet er basert på en oversikt utlevert av Politidirektoratet, sammenstilt med de åtte utlyste stillingene. Dette blir feil, fordi det ikke tar høyde for PITs pågående omorganisering.

Powered by Labrador CMS