Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er snart en saga blott, både i navn og organisasjon.
Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er snart en saga blott, både i navn og organisasjon.

Deles i to og får nye navn

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) blir formelt delt i to fra 1. mars. Men de nye navnene skaper internt oppstuss.

Publisert Sist oppdatert

Dagens PDMT blir, som vedtatt i statsråd i fjor høst, nå delt i to enheter. Den ene delen skal håndtere IKT-delen av gamle PDMT, mens materielldelen av organisasjonen utgjør den andre delen.

Ifølge kilder Politiforum har snakket med, blir dette de nye navnene:

IKT@politiet
Fellestjenester@politiet

De to nye enhetene skal rapportere direkte til Politidirektoratet (POD).

- Skaper krøll

Navnene ble i dag tidlig offentliggjort for de ansatte, som etter det Politiforum kjenner til, ikke er veldig begeistret over navnevalgene.

Blant annet stilles det spørsmålstegn ved uttalen av tegnet @ - vil det bli uttalt «at», «alfakrøll» eller «snabelkrøll»?

- Det blir ikke mindre krøll i politiet av dette, sier en kilde til Politiforum.

Navneendringen og delingen skal etter det Politiforum får opplyst, ikke føre til praktiske endringer rundt arbeidssted og arbeidsforhold for de ansatte.

Skal sikre effektivitet

I en pressemelding på Politi.no, skrives det i dag:

«Den nye enheten, IKT@politiet, skal være IKT-leverandør for hele politietaten. Organisasjonen skal sikre leveranse av etatens IKT-behov til rett tid og med god kvalitet. Enheten består av om lag 200 ansatte, med arbeidssted Majorstuen i Oslo. Enheten er direkte underlagt Politidirektoratet og IKT-direktøren».

- Politiet har ikke vært gode nok til å styre IKT-området på en helhetlig og effektiv måte. Derfor gjør vi nå flere grunnleggende grep som skal styrke styringen og sikre effektiv utnyttelse av IKT i politiet fremover. Opprettelsen av IKT@politiet er et av flere tiltak for å styrke IKT-styringen i politiet, sier IKT-direktør Cato Rindal i POD i pressemeldingen.

Vil videreføre og styrke

«Den andre enheten, Fellestjenester@politiet, skal være en profesjonell leverandør av materiell, samband og fellestjenester til politietaten, og bidra til en god utvikling av norsk politi. Enheten består av om lag 140 ansatte med arbeidssted i Oslo og på Jaren», skrives det videre i pressemeldingen.

- PDMT har levert gode tjenester innen områder som materiell, samband, anskaffelser, sikkerhet, eiendomsforvaltning og støttefunksjoner. Politidirektoratet ønsker å videreføre og styrke disse områdene i Fellestjenester@politiet, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i POD.

Målsettingen er å utvide enhetens oppgaveportefølje til å også gjelde andre fellestjenester, meldes det. Dette er en prosess som vil pågå ut 2014 og muligens noe ut i 2015.

Powered by Labrador CMS