Politiets Fellesforbund.
Politiets Fellesforbund.

Sterk reaksjon fra PF: - De lefler med sikkerheten

Politiets Fellesforbund (PF) er sterkt uenige i vurderingen fra Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

– Dette synes Politiets Fellesforbund er en ekstrem dårlig vurdering. Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen. Politiet må ha de verktøyene det trenger for å ta vare på befolkningen og egen sikkerhet. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved Politidirektoratets vurdering, sier forbundsleder Sigve Bolstad i en pressemelding på PF.no.

Det var tidligere i dag at politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse slapp nyheten om at politiets midlertidige bevæpning nå skal avsluttes.

Setter sikkerheten i fare

PF-nestleder Unn Alma Skatvold utdyper til Politiforum:

− Når POD nå trekker den midlertidige bevæpningen mener vi dette er å sette sikkerheten til både innbyggerne og politifolkene i fare. Terrortrusselen som ligger der får vi vite er redusert. Men POD erkjenner at den ikke er borte, og vi vet ikke omfanget av den trusselen som nå ligger der, sier hun.

Skatvold er ikke trygg på at terrortrusselen er tatt ned nok til at PF er beroliget.

− Vi er en fagforening som skal jobbe for arbeidsvilkårene til våre medlemmer. Sikkerhet er et arbeidsvilkår. Vi mener at de ikke tar høyde for våre medlemmers sikkerhet på en god nok måte nå.

Vil ha en større utredning

− Har POD lagt for lite vekt på politifaglige argumenter?

− Jeg vet ikke, fordi PF ikke har vært med i prosessen, og det mener jeg er sterkt beklagelig. Vi ble gjort kjent med denne beslutningen kun en time før dagens pressekonferanse. Det er sterkt beklagelig at PF ikke har fått være med i denne prosessen slik at vi kunne fått spilt inn våre argumenter. Det er fremdeles en forhøyet risiko. Terrortrusselen ligger der, den er ikke borte. Vi må nå kunne forvente at POD iverksetter andre tiltak for å møte terrortrusselen som fremdeles ligger der.

− Hva gjør PF videre?

− PF vil nå ta initiativ til å få en større utredning for å få satt spørsmålet om fast bevæpning opp på dagsorden gjennom en NOU.

Politidirektøren varslet på pressekonferansen tidligere i dag at det siste årets politibevæpning skal evalueres, men at de ennå ikke vet hvordan eller når dette skal gjøres.

Norges Politilederlag er glade

Norges Politilederlag melder på sin side at de er glade for at politiet igjen skal være ubevæpnet.

- Jeg er glad for at vi nå har en situasjon hvor det ikke lenger er behov for midlertidig bevæpning av politiet, sier forbundsleder Jonny Nauste i en pressemelding.

Norges Politilederlag er mot generell bevæpning av politiet, i motsetning til PF som har et landsmøtevedtak om å gå inn for generell bevæpning av politiet.