Ordførerne Harald Offerdal i Balestrand(Ap), Bengt Solheim Olsen i Flora (H), Anders Ryssdal i Gloppen (Sp) og Morten Andreas Hagen i Vågsøy (H), er fire av de 26 ordførerne i Sogn og Fjordane som har underskrevet et opprop mot sentraliseringsforslagene i politianalysen.
Ordførerne Harald Offerdal i Balestrand(Ap), Bengt Solheim Olsen i Flora (H), Anders Ryssdal i Gloppen (Sp) og Morten Andreas Hagen i Vågsøy (H), er fire av de 26 ordførerne i Sogn og Fjordane som har underskrevet et opprop mot sentraliseringsforslagene i politianalysen.

Ordførere ut mot politianalysen

Alle de 26 ordførerne i Sogn og Fjordane stiller seg bak et opprop om å bevare den lokale lennsmannsstrukturen i fylket.

Publisert Sist oppdatert

I oppropet, undertegnet av 26 ordførere, skriver ordførerne at de vurderer distriktstrukturen som viktig for at politiet skal kunne gi best mulige tjenester til fylkets innbyggere.

«For oss handlar det om eit politi som er nær innbyggarane - i organisering så vel som i arbeidet», understrekes det.

I politianalysen foreslås det å redusere både antallet politidistrikter og antallet tjenestesteder. Dersom resultatet blir en struktur med seks store politidistrikter - kuttet fra dagens 27 - blir Sogn og Fjordane etter alt å dømme en del av et stort vestlandsdistrikt.

Ordførerne frykter dette vil gi et dårligere tjenestetilbud.

«Det uroar oss. Vi meiner at ei politidistriktsleiing som skal både prioritere og ta avgjersler må vere nær innbyggarane. Det gir kjennskap, innsikt og forståing for dei problema som vert tatt opp av dei som treng tenestene».

I oppropet legger ordførerne vekt på viktigheten av lensmannskontorer i et grisgrendt fylke som Sogn og Fjordane.

«Vi ser at val av struktur også kan påverke talet på lensmenn. Prinsippet om nærleik til innbyggarane i høve plassering av politidistrikta må også gjelde for plassering av lensmannskontora», mener de.

De 26 ordførerne fordeler seg partipolitisk slik: Arbeiderpartiet (9), Høyre (8), Senterpartiet (7), Venstre (1) og tverrpolitisk liste (1).

LES HELE OPPROPET HER (WORD):

Opprop fra ordførerene i Sogn og Fjordane - om politianalysen.docx