FORHANDLINGSKLARE: Roar Fosse (t.h.) leder PF i ATB-forhandlingene som skal gå denne måneden. Til venstre for Fosse sitter forbundssekretær Arild Hustad og hovedverneombud for etaten Audun Buseth.
FORHANDLINGSKLARE: Roar Fosse (t.h.) leder PF i ATB-forhandlingene som skal gå denne måneden. Til venstre for Fosse sitter forbundssekretær Arild Hustad og hovedverneombud for etaten Audun Buseth.

Nå starter forhandlingene om arbeidstiden

Med klare forventninger til resultatet går forhandlingssjefen i PF Roar Fosse inn i ATB-forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken starter forhandlingene om arbeidstidsbestemmelser (ATB) for politi- og lensmannsetaten.

– Vi er spente på hvilke inngangsverdier Politidirektoratet har til forhandlingene, sier Roar Fosse, fungerende forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Forhandlingsperioden starter med at Politiets Fellesforbund samler forhandlingsdelegasjonen sin i dag. I morgen starter forhandlingene som skal være avsluttet innen 30. september.

Klare forventninger

Forhandlingssjefen har klare forventninger til forhandlingsresultat. Han er imidlertid forsiktig med å signalisere disse for sterkt, for det kan låse løsninger:

– Forhandlingsutvalget vårt kan tenke klokt. De øvrige organisasjonene kan ha tenkt tanker vi ikke har tenkt, og sist men ikke minst arbeidsgiver har også god kompetanse på dette feltet, selv om det sitter litt langt inne for oss som fagforening å innrømme det, sier Fosse.

Fungerende forhandlingssjef i PF Roar Fosse.
Fungerende forhandlingssjef i PF Roar Fosse.

Han er likevel klar på at reisetid ikke kan fortsette å bli forstått som fritid.

– Jeg mener at den fortolkningen som legges til grunn for reisetid i dag, ikke kan vedvare. Det at man på ulike former for oppdrag definerer reisetid som fritid, blir galt, sier Fosse.

Dette vil PFs forhandlingssjef få en ordning på:

– Det er faktisk ikke greit at de ansatte oppfatter at de er på jobb, mens arbeidsgiver ikke oppfatter det. ATB er en arena der vi kan kvittere ut dette «rusket i maskineriet», som skaper mye frustrasjon. Og med større politidistrikter med større avstander, ligger det an til at denne frustrasjonen kan øke. Det er hverken våre medlemmer eller arbeidsgiver tjent med, sier forhandlingssjefen.

Unntakene

PFs forhandlingsdelegasjon
PFs forhandlingsdelegasjon

Dagens ATB gir mulighet for omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven mot en økonomisk kompensasjon. Politiets samfunnsoppdrag tilsier at det ofte vil være behov for å gjøre unntak fra arbeidsmiljøloven, både i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser.

– Ideelt sett hadde politiet hatt så mange politifolk at det ikke ville være behov for massive unntak. Men slik er det ikke, sier Fosse.

Sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i etaten skal PF forhandle med Politidirektoratet om en ny avtale som ivaretar partenes og samfunnets behov.

– Vi skal balansere to grunnleggende samfunnsverdier opp mot hverandre; samfunnets behov for høy grad av fleksibilitet i utøvelsen av samfunnsoppdraget, og ansvaret for å ivareta fullt forsvarlige arbeidstidsordninger for ansatte i politi- og lensmannsetaten i alle livsfaser. Det kan være krevende, sier Fosse.