- Facebook truer politifolks sikkerhet

Dansk politiforbund anbefaler sine medlemmer om å logge av Facebook - for godt. Ikke alle vil gå like langt.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for utspillet, som går gjennom forbundets hjemmeside, er frykten for at personlige opplysninger kan komme på avveie og bli misbrukt – og at gradert informasjon kan bli spredd på sosiale medier.

– Jeg vet nok at det er utopi å få alle medlemmene våre til å droppe Facebook, men jeg vil likevel oppfordre dem til å lukke profilene sine. Og å advare dem en ekstra gang, sier forbundsleder Peter Ibsen i det danske politiforbundet.

– Sannheten er at Facebook er et drømmeland for folk som vil vite noe om deg, både for arbeidsgivere, markedsførere, kriminelle og andre som kan profittere på opplysningene du legger ut, fortsetter han.

«Slett kontoen»

Ibsen viser til tilfeller i USA, hvor flere politifolk har blitt suspendert på grunn av sin opptreden på Facebook.

– Det er også eksempler på at nedlatende kommentarer om ledelsen har ført til at politifolk har fått sparken, og at «syke» arbeidstakere har blitt avslørt. Det har også forekommet at politifolk har avslørt aksjoner, datoer eller hemmelige opplysninger til venner, i tillegg til mobbing av kolleger, advarer Ibsen.

Han følger nå eksempelet fra USA, hvor fagforeningenes egne jurister oppfordrer politiansatte fra å avstå fra å bruke både Facebook og Twitter.

I USA er bakgrunnen for advarselen frykt for at Facebook i stadig økende grad er i ferd med å bli et redskap for kriminelle – og arbeidsgiveren.

Det finnes ifølge politiet flere tilfeller hvor arbeidsgivere har krevd å få utlevert passordet til Facebook i ansettelsesprosesser. De som har nektet, har ikke fått være med videre. Denne utviklingen brer også om seg i Europa.

– Vi har selvfølgelig andre regler og bedre beskyttelse her i Danmark enn i USA. Men alt vil i prinsippet kunne inngå i en sak, også skriverier på Facebook. Erfaringene våre er at også politifolk er for avslappede i forhold til hva de skriver og opplyser om på Internett, sier han, og fortsetter:

– Vi vet simpelthen ikke hvordan denne informasjonen kan utnyttes og misbrukes.

– Godt utspill

Politiets Fellesforbunds (PF) leder Arne Johannessen, vil ikke gå like langt som sin danske kollega, men mener samtidig at Ibsen reiser en viktig debatt – ikke minst i lys av økningen i trussel- og voldssaker mot politifolk.

– Jeg synes det er å gå langt å si at politifolk ikke skal være på sosiale medier, men det er et alvorlig tankekors å se hvor mye åpen informasjon som finnes i der. Mange politifolk bør tenke nøye etter hva de legger ut. Jeg tror mange er for lite bevisst på det, mens andre er nøye med å tenke over konsekvensene, sier Johannessen.

Alt fra adresse og familiebilder ligger i enkelte tilfeller ute, fritt tilgjengelig for kriminelle miljøer. Det utgjør først og fremst en sikkerhetsrisiko for de involverte polititjenestemennene, mener PF-lederen.

– Samtidig er det også viktig å tenke på hvilken type kommunikasjon en har på sosiale medier, spesielt for politiledere. Det kan være vanskelig å skille mellom når en er politi og når en er privat. Her er det et ansvar både når det gjelder kommunikasjonsformen og omdømmet for politiet, fortsetter han.

Johannessen mener at Politidirektoratet (POD) og fagforeningen nok kunne ha samarbeidet bedre om hva som er en god policy på dette området.

Ingen regler

I Norge finnes det ingen formelle regler for politiets private bruk av sosiale medier.

I fjor sendte imidlertid Politidirektoratet (POD) ut retningsslinjer og veiledning om hvordan politiet som etat og i jobbsammenheng bør te seg i sosiale medier.

– Generelt gjelder de samme reglene for deltakelse i sosial medier som i andre medier, det vil si at du må være bevisst hva du sier og gjør. I tillegg har tilsatte krav til skikkethet og taushetsplikt, og opplysninger en gir på sosiale medier må sees i lys av dette. I retningslinjene understrekes det at å kommunisere i sosiale medier er et lederansvar, sier kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen i POD.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å vurdere retningslinjer også for privat bruk, svarer hun følgende:

– Generelt er vi positive til at politiet bruker sosiale medier som nok en kanal for å kommunisere med ulike målgrupper. Så langt har vi gode erfaringer, men utviklingen skjer raskt på sosiale medier og vi vil selvsagt følge med og vurdere det hvis det er nødvendig.

Lager retningslinjer

Ved Politihøgskolen er arbeidet i gang med å utvikle retningslinjer for ansatte og studenters tilstedeværelse i sosiale medier.

– De er rett rundt hjørnet. I disse retningslinjene fremhever vi at man må forholde seg til sosiale medier som til alle andre kanaler og medier. Å bruke sosiale medier sidestilles med all annen ytring i åpne kanaler. Vi minner derfor om at alt som skrives alltid vil kunne ses i lys av det faktum at man er politistudent, og representerer politiet, forteller kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen ved Politihøgskolen.

Retningslinjene vil også inneholde en del andre anbefalinger, som for eksempel å opptre høflig, bruke nettvett og være oppmerksom på at elektroniske spor ikke så lett kan slettes.

– Men i utgangspunktet er politistudentene bevisste på hvordan de framstår. De er reflekterte rundt sin rolle som politistudenter og deltakere i sosiale medier. Politihøgskolen jobber løpende for å øke bevisstheten ytterligere, understreker Gulbrandsen.