– Er bekymret

PF leder Unna Alma Skatvold frykter at vi får et politi som ikke vil gripe inn når det trengs, dersom dommen i Kongsberg-saken blir stående.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.
Publisert Sist oppdatert

Leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, sier hun vil avvente rettskraftig dom, før hun kommenter saken.

– Vi ser at dommen skal ankes til Høyesterett, og da kommer ikke vi til å si så mye nå. Vi mener det bør være en rettskraftig dom før vi går for mye inn i detaljene. Vi registrerer at det har blitt en annen dom nå enn i forrige runde. Det som har vært vårt fokus, som fagforening, er ivaretagelse av medlemmene våre, sier hun.

Skatvold trekker frem hva politimannens forsvarer, Heidi Reisvang, har sagt tidligere i dag. Da sa hun at hennes klient er bekymret for hvordan dommen får effekt i samfunnet med tanke på hvordan operative polititjenestemenn i risikosituasjoner må kalklurer riskopen for egen straffeforfølgelse fremfor å gjøre det politiet egentlig er trent til.

– Hvis dommen blir stående så vil det nok bli noen debatter og diskusjoner for de ansatte i etaten i forhold til om man vil gå inn alle situasjonen fremover. Jeg er litt redd for at vi sånn sett da kan komme dit at vi har et politi som ikke vil gripe inn når det trengs. Det er jeg bekymret for, avslutter hun.

Blir fulgt opp

Politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole B. Sæverud ønsker ikke å kommentere saken før den er rettskraftig. Han har heller ikke rukket å lese dommen når han snakker med Politiforum.

– Vi sendte i sin tid saken over til Spesialenheten, men etter det har vi ikke vært involvert i etterforskningen. Vi er heller ikke kjent med innholdet i etterforskningen. Videre har vi ansvaret for personalsaken, og ansvar for å trekke lærdom ut av saken i etterkant. Både personalsaken og lærdom av saken forutsetter at vi leser og jobber med dommen en stund. Personalsaken forutsetter at saken blir rettskraftig og da er det veldig lite å kommentere på akkurat i dag, sier han.

– Hvordan blir politimannen fulgt opp av politidistriktet?

– Oppfølgning av ansatte er et arbeidsgiveransvar vi har systemer for, enten det gjelder kollegastøtte, sykemeldingsoppfølgning, tilrettelegging eller vurdering av sikkerhet for egne medarbeidere. Den involverte tjenestemannen er fulgt opp i tråd med de rutinene som gjelder, men den konkrete oppfølgningen er det ikke naturlig å kommentere utad, avslutter han.

Trist og vanskelig

Politidirektør Benedicte Bjørnland skriver i en pressemelding at hun registrerer at dommen i Borgarting lagmannsrett er varslet anket til Høyesterett. 

– Det er et viktig prinsipp at vi venter til domsavgjørelser er endelige før vi kommenterer. Politidirektoratet vil gå nøye gjennom dommen når det foreligger en rettskraftig dom. Uaktet endelig utfall er dette en trist og vanskelig sak for etaten, uttaler hun.

Powered by Labrador CMS