Brudd i lønnsforhandlingene med staten

Nå havner oppgjøret hos Riksmegleren.

Publisert Sist oppdatert

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn. Det er helt uakseptabelt. I fjor lå lønnsveksten i staten langt under lønnsveksten i industrien. Med dette tilbudet er vi bekymret for at offentlig sektor nok et år blir hengende etter. Det er både urettferdig og uklokt, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio, i en pressemelding.

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i staten startet mandag, og hovedkravet til Unio var at lønnsøkningen for medlemmene skal være større enn prisveksten. Unio Stat er hovedsammenslutningen som Politiets Fellesforbund (PF) er organisert under.

Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning. Unio skriver på sine nettsider at dette er under den forventede prisveksten på 2,8 prosent. «I tillegg ville statens beregning av lønnsglidning og overheng betydd et enda svakere resultat totalt sett», skriver de videre.

Lind mener statens lønnspolitikk gjør viktige samfunnsyrker mindre attraktive.

Nå skal forhandlingene avgjøres hos Riksmekleren, hvor forhandlingene starter 25. mai, og har frist ved midnatt 27. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet kan det bli streik fra slutten av mai.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio Stat, sier til PFs nettside at PFs medlemmer har stått i en svært krevende situasjon i over ett år, men at den ekstraordinære innsatsen ikke blir verdsatt i statens tilbud.

- Avstanden er stor, sier Bolstad.

Han trekker fram at medlemmene i Politiets Fellesforbund blant annet gjeninnført indre Schengen-grensekontroll, fulgt opp stadig nye smittevernsforskrifter, håndtert kriminalitet i krevende miljøer med risiko for egen helse, møtt folk i både publikumsmottak, på gata og andre steder med den usikkerhet det har medført, og samtidig også håndtert større ulykker og katastrofer.

– Folk er slitne og dugnadsånden har brent ut for lengst. At staten ikke forstår det er skuffende. Vi har et klart krav inn i forhandlingene: Reallønnsvekst for å sikre kjøpekraften for våre medlemmer. Det staten tilbyr er ikke i nærheten av det, og vi kan verken godta ramma eller profilen staten legger opp til. Tilbudet retter på ingen måte opp i skjevhetene fra i fjor. Det virker heller ikke som staten har noen reell forhandlingsvilje. Derfor går forhandlingene nok en gang til mekling, sier Bolstad.