Trøndelag politidistrikt er sammen med Møre og Romsdal politidistrikt dømt til å betale gebyret fra Kofa.

To politidistrikt dømt i sak om tolkeoppdrag

Trøndelag politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt er dømt for å ha utført ulovlige direkte anskaffelser av tolkeoppdrag.

Publisert Sist oppdatert

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett 15. desember.

Bakgrunnen for saken er at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ila Trøndelag politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt et overtredelsesgebyr, for at de «grovt uaktsomt foretok ulovlige direkte anskaffelser (manglende kunngjøring) av tolketjenester».

Gebyret mot Trøndelag politidistrikt gjaldt ifølge Kofa, manglende kunngjøring for kjøp av tolkeoppdrag i tidsrommet 22. april 2017 til 20. februar 2020. For Møre og Romsdal gjaldt gebyret også manglende kunngjøring for kjøp av tolketjenester, i tidsrommet 11. mars 2017 til 31. desember 2019.

For begge politidistriktene ble overtredelsesgebyrene beregnet til 13 prosent av anskaffelsenes totale verdi – totalt 847 000 kroner for Møre og Romsdal politidistrikt og totalt 1 520 000 kroner for Trøndelag politidistrikt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser mente det var foretatt direkte ulovlige anskaffelser, fordi hver av tolkekontraktene ble inngått «regelmessig» med ett tolkebyrå (Noricom Nord AS), og at de anså disse som «liknende kontrakter», selv om de ulike kontraktene gjaldt tolking på ulike språk.

Til lagmannsretten

Partene var enige om at dersom kontraktene må betegnes som «liknende kontrakter», er de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene overskredet, og dermed er anskaffelsene av tolketjenester ulovlige og skulle vært kunngjort. Men partene er uenige om hva som betegnes som «liknende kontrakter», og politidistriktene mener man må skille mellom kontrakter inngått for ulike tolkespråk.

Partene var også uenige om politidistriktene har utvist tilstrekkelig skyld, og størrelsen på gebyret.

Justisdepartementet tok dermed saken til retten, på vegne av Trøndelag politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt. Der fikk departementet medhold, og tingretten slo fast at det ikke var grunnlag for å ilegge politidistriktene gebyr.

Kofa anket saken til Borgarting lagmannsrett, og 15. desember i år fikk de medhold i at overtredelsesgebyrene til politidistriktene var gyldige. Lagmannsretten skriver også at «det ikke er grunn til å endre gebyrenes størrelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal derfor frifinnes».

Justisdepartementet må også betale saksomkostninger.

- Tar til etterretning

Advokat Ingvill Matre Meinich, fra Regjeringsadvokaten, representerte Justisdepartementet. Hun skriver i en e-post til Politiforum at Politiets Fellestjenester, som inngår kjøp på vegne av politidistriktene, har endret praksis etter gebyret ble ilagt.

- Politiets fellestjeneste tar til etterretning at lagmannsretten mener at tolkekontrakter på ulike språk skulle vært slått sammen og utlyst etter anskaffelsesforskriften når politiet benytter seg av tolkebyråer. I etterkant av Klagenemnda for offentlige anskaffelsers gebyrvedtak i 2019 er praksis endret slik at tolketjenester for alle språk lyses ut og det er nå inngått rammeavtaler for alle politidistrikt i henhold til reglene i anskaffelsesloven, skriver Meinich.

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim, ved advokatfirmaet Haavind, representerer Kofa i saken. Han uttaler til Politiforum at Kofa er fornøyd med resultatet, og at de ikke har flere kommentarer i forbindelse med saken.

LES OGSÅ: Drapsforsøk på seks politifolk: Mann dømt til 11 år og seks måneders fengsel

Powered by Labrador CMS