Eirik Jensen fikk ikke medhold i sin anke til Høyesterett.

Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke

Dommen på 21 års fengsel blir stående.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere politimann Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet, av en enstemmig lagmannsrett 19. juni i år.

Jensen anket saken inn til Høyesterett. Nå har Høyesterett konkludert med at anken fra Eirik Jensen ikke vil bli tillatt fremmet.

Høyesteretts ankeutvalg mener dommen fra lagmannsretten er velstrukturert og grundig.

I en pressemelding skriver de at «til en anførsel om at lagmannsretten til skade for Jensen har anvendt et uriktig beviskrav, har ankeutvalget bemerket at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode».

LES OGSÅ: Tidligere kollega: - Han må ha lurt oss i 20 år. Det er ille

- Ikke saksbehandlingsfeil

Videre skriver Ankeutvalget at lagmannsrettens begrunnelse for bevisresultatet klart oppfyller lovens krav til begrunnelse. De skriver også at i støtteskrivene til anken, særlig de som er utarbeidet av Jensen, er det anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve.

I anken anførte Jensens forsvarere at dommen var bygget på uriktig rettsanvendelse med tanke på hva som regnes som medvirkning og grov korrupsjon. Dette var ankeutvalget uenig i. De mener også at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken.

Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.

Tre rettsrunder

Saken har vært gjennom tre rettsrunder, før dom i saken ble avsagt 19. juni i år. Da saken ble behandlet i tingretten i september 2017, ble tidligere politimann Eirik Jensen dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Dommen mot Jensen var knusende, hvor retten plukket hans forklaringer fra hverandre bit for bit. Tingretten kom fram til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter.

Retten mente det blant annet var skjerpende at Jensen hadde hatt en rekke ledende stillinger i politiet mens han skal ha utført ugjerningene.

– Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på, sa dommer Kim Heger under domsavsigelsen.

Saken ble anket til lagmannsretten, og Borgarting lagmannsrett avsa dom 28. januar 2019. Da juryen la fram sin kjennelse ble det klart at Jensen ble kjent skyldig i grov korrupsjon, men ikke i medvirkning til alvorlig narkotikakriminalitet.

Ifølge NTB har en jury i Norge aldri tidligere sittet samlet i så mange dager for å avgjøre skyldspørsmål. Dette var den siste saken i Norge hvor en jury avgjorde skyldspørsmålet.

Minst syv av ti jurymedlemmer måtte svare ja på skyldspørsmålene for at Jensen skulle bli kjent skyldig. Men lagdommerne fant det utvilsom at Jensen var skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse, og satte kjennelsen til side. Dermed ble saken behandlet på nytt for en meddomsrett, med to fagdommere og fem lekdommere.

Powered by Labrador CMS