SATT TIL SIDE: Lagdommerne satte juryens kjennelse til side. De mente det er utvilsomt at Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse.

Fagdommerne satte juryens kjennelse til side

Fagdommerne var ikke enige i juryens kjennelse. Nå skal saken behandles på nytt.

Publisert

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i grov korrupsjon, men ikke i medvirkning til alvorlig narkotikakriminalitet. 

Det ble klart da juryen la fram sin kjennelse mandag. 

Minst syv av ti jurymedlemmer måtte svare ja på skyldspørsmålene for at Jensen skulle bli kjent skyldig. 

Etter at juryen hadde lest opp kjennelsen trakk lagdommerne seg tilbake, for å vurdere om juryens kjennelse skulle settes til side. 

Denne muligheten valgte de å benytte seg av. Det betyr at saken vil bli behandlet på nytt for en meddomsrett, med to fagdommere og fem lekdommere. 

Anker til Høyesterett

Lagdommer Kristel Heyerdahl sa i retten at de finner det utvilsomt at Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse, og setter juryens kjennelse til side. 

- Det har vært en underlig seanse. Når man har brukt så lang tid på å treffe en avgjørelse og hatt en samvittighetsfull drøftelse. De har gjort jobben sin, men får beskjed om at jobben de har gjort var helt unødvendig. Fagdommernes avgjørelse undergraver den rollen juryen er tillagt i norske straffesaker, sier John Christian Elden, til NRK

Elden sa til fremmøtt presse at de anker fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse, til Høyesterett, skriver Dagbladet

- Dette vil også kunne få betydning for den videre behandlingen, sier Elden.

- Et nederlag

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier til Politiforum at saken har vært og er en tragedie for alle involverte og svært uheldig for norsk politi. 

- Og i det perspektivet er det synd at man ikke fikk en avklaring i dag etter andre rettsrunde, sier han.

- Det at en slik sak i det hele tatt er oppe er et nederlag for etaten og kan være med på å bryte ned publikums tillit til politiet. Samtidig har vi tillit til at rettsvesenet behandler denne saken på en god og riktig måte, legger Bolstad til. 

Siste sak med jury

Siden onsdag har de ti jurymedlemmer diskutert hvorvidt Eirik Jensen er skyldig i narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon. Juryen har ikke hatt noen tidsfrist på seg for å komme med en kjennelse i saken. 

Ifølge NTB har en jury i Norge aldri tidligere sittet samlet i så mange dager for å avgjøre skyldspørsmål. Dette er den siste saken i Norge hvor en jury avgjør skyldspørsmålet. 

Før dommen falt uttalte Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, at hans klient var forberedt på alle utfall, men at han hadde tro på å bli frikjent. 

– Han er overbevist om at han vil bli frikjent, han er sikker på at han ikke har gjort noe galt, sa Elden til TV 2

Fikk 21 år i tingretten

Da saken ble behandlet i tingretten i september 2017, ble tidligere politimann Eirik Jensen dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj

Dommen mot Jensen var knusende, hvor retten plukket hans forklaringer fra hverandre bit for bit. Tingretten kom fram til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter. 

Retten mente det blant annet var skjerpende at Jensen hadde hatt en rekke ledende stillinger i politiet mens han skal ha utført ugjerningene.

– Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på, sa dommer Kim Heger under domsavsigelsen.

Dommen var på 105 sider og var enstemmig. 

 

Powered by Labrador CMS