Eirik Jensen.

Tidligere kollega: - Han må ha lurt oss i 20 år. Det er ille

Tidligere politimann Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

Den 83 sider lange dommen i Borgarting lagmannsrett er enstemmig når det gjelder skyldspørsmålet.

Mens Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, dømmes hasjbaronen Gjermund Cappelen til 13 års fengsel, to år mindre enn i tingretten.

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten under den første pausen i rettssalen i dag.

Det har nå gått over seks år siden Jensen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon 24. februar 2014. Senere ble siktelsen utvidet til å gjelde medvirkning til innførsel av narkotika.

Bakgrunnen var at Cappelen, som ble tatt noen måneder før Jensen, hadde fortalt at Jensen hadde hjulpet ham med å smugle stor mengder hasj inn i landet, gjennom mange år.

LES OGSÅ: Fagdommerne satte juryens kjennelse til side

– Reinspikket tøv

Liv Finstad, professor emerita ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, sier at Jensens straff antagelig er den strengeste straffen en norsk politimann er idømt.

Så vidt jeg vet, er dette den strengeste straffen en norsk politimann har fått

Liv Finstad

Liv Finstad, professor emerita ved institiutt for kriminologi og rettssosiologi ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo

– Så vidt jeg vet, er dette den strengeste straffen en norsk politimann har fått, sier Finstad.

– Men jeg synes Jensen uttalte noe veldig merkelig til NRK før dommen ble avsagt i dag. Han uttalte at «de fleste politifolk en eller annen gang har gjort noe straffbart». Det er en utrolig heftig uttalelse, og det er virkelig å dra politietaten ned i søla. Men kan spekulere i hvorfor han finner det betimelig å uttale seg slik, men det er lett å tolke det som en bagatellisering eller trivialisering av det han har gjort, sier Finstad.

Hun sikter til denne passasjen i en artikkel hos NRK:

«– Hvis du blir dømt, mener du det vil være justismord eller har du gjort ting som fortjener straff?

– Jeg tror de fleste politifolk i en eller annen setting har gjort noe som fortjener straff. Det er graden av straff som er viktig og hva som legges til grunn, sier Jensen.

– Sier du at du har gjort ting som er straffbart som også gjelder denne tiltalte?

– Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at alle politifolk i sin karriere sannsynligvis har gjort ting som er litt på kanten, sier Jensen, til NRK.»

Liv Finstad kaller uttalelsene fra Jensen «renspikket tøv».

– Som om man ikke kan utøve politiyrket uten å gjøre noe straffbart. Det er svært nedbrytende for tilliten til politiet hvis folk går rundt og tror at Eirik Jensen har rett. Han modererer seg litt i det siste sitatet, hvor han sier at politifolk sannsynligvis har gjort noe som er litt på kanten, men han har ingen god begrunnelse for det han sier, ut ifra slik jeg kjenner politiet, sier professoren.

Torstein Holand, tidligere leder av gruppen Spesielle operasjoner

– Må ha lurt oss i 20 år

Pensjonert politimann Torstein Holand var kollega med Jensen i gruppen Spesielle operasjoner, og ledet gruppen under opprydningen de siste fem årene før han ble pensjonist. Han tror Jensen må være skyldig.

Da tenker jeg at rettssystemet i Norge er såpass solid at han må ha lurt oss i over 20 år. Det er ille

Torstein Holand

– Det eneste jeg kan si om dommen er at det er fryktelig leit for ham på den ene siden. På den andre siden har saken vært gjennom tre behandlinger i rettssystemet, og bevisførslene har vært gjennomført tre ganger, med noen endringer av forklaringer. Det er to tingrettsdommere og fire dommere i lagmannsretten som har kommet til samme konklusjon som dommer Heger kom til i Tingretten. Da tenker jeg at rettssystemet i Norge er såpass solid at han må ha lurt oss i over 20 år. Det er ille, sier Holand, til Politiforum.

- Fastholder at han er uskyldig

Jensens advokat John Christian Elden, skriver i en e-post til Politiforum, at Jensen holder fast ved at han er uskyldig.

- Han er skuffet over dommen og fastholder at han er uskyldig i anklagene, skriver Elden, før domsavsigelsen er ferdig.

Eirik Jensen anket dommen på stedet.

Han er skuffet over dommen og fastholder at han er uskyldig i anklagene

John Christian Elden

Elden legger til at Jensen synes det er trist at Holand uttrykker at han tror Jensen må ha lurt dem i over 20 år.

- Jensen synes det er trist at Holand gir uttrykk for en slik oppfatning selv om han selv avgjør hva han tenker. En anklage blir ikke bedre selv om flere resonerer eller spekulerer seg frem til det samme. Det hadde stått seg bedre om han ventet til det eventuelt foreligger en rettskraftig dom før han bør tenke slik, skriver Elden.

Ønsker granskning

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier dette er en trist dag.

– Det var veldig spesielt å stå på Tinghuset før dommen var avsagt, og se Eirik Jensen komme ut med det store presseoppbudet og alt av oppmerksomhet. Jeg ønsker å presisere at fokuset fra Politiets Fellesforbunds side er at når det gjelder det juridiske er det domstolen som dømmer, og vi har tiltro til rettssystemet. Det vi har vært opptatt av er å ivareta Eirik Jensen som et medmenneske og medlem av fagforeningen, fram til en rettskraftig dom foreligger, og å gi ham de tilbudene som er, sier Bolstad.

Fokuset fra Politiets Fellesforbunds side er at når det gjelder det juridiske er det domstolen som dømmer, og vi har tiltro til rettssystemet.

Sigve Bolstad

Bolstad mener det nå bør gjennomføres en ekstern granskning eller gjennomgang av saken, for å unngå spekulasjoner og ubesvarte spørsmål.

– For to eller tre år siden gikk daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, ut og mente det burde settes ned en ekstern granskning. Vi i PF støttet det da, og vi mener at behovet ikke har endret seg etter det som har skjedd i dag, sier Bolstad.

– Politiet er helt avhengig av tillit fra befolkningen, og befolkningen må vite at norsk politi er til å stole på. Man stiller seg spørsmålene om hvordan dette kunne ha skjedd, og hvordan det kunne skjedd over så lang tid. Så presiserer jeg at selv om vi ønsker en gjennomgang, sier vi ikke nødvendigvis at det har skjedd noe feil når det gjelder rutiner og praksis. Men samlet sett står alle parter seg på at man får en ekstern gjennomgang, slik at man får svar på disse spørsmålene, sier han.

LES OGSÅ: Fagforeninga om Jensen-saken: – En sak uten vinnere

Tre rettsrunder

Saken har vært gjennom tre rettsrunder, før dagens dom ble avsagt. Da saken ble behandlet i tingretten i september 2017, ble tidligere politimann Eirik Jensen dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Dommen mot Jensen var knusende, hvor retten plukket hans forklaringer fra hverandre bit for bit. Tingretten kom fram til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter.

Retten mente det blant annet var skjerpende at Jensen hadde hatt en rekke ledende stillinger i politiet mens han skal ha utført ugjerningene.

– Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på, sa dommer Kim Heger under domsavsigelsen.

Saken ble anket til lagmannsretten, og Borgarting lagmannsrett avsa dom 28. januar 2019. Da juryen la fram sin kjennelse ble det klart at Jensen ble kjent skyldig i grov korrupsjon, men ikke i medvirkning til alvorlig narkotikakriminalitet.

Ifølge NTB har en jury i Norge aldri tidligere sittet samlet i så mange dager for å avgjøre skyldspørsmål. Dette var den siste saken i Norge hvor en jury avgjorde skyldspørsmålet.

Minst syv av ti jurymedlemmer måtte svare ja på skyldspørsmålene for at Jensen skulle bli kjent skyldig. Men lagdommerne fant det utvilsom at Jensen var skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse, og satte kjennelsen til side. Dermed ble saken behandlet på nytt for en meddomsrett, med to fagdommere og fem lekdommere.

Powered by Labrador CMS