Verdien av tålmodighet

Det er jo gledelig og tillitsvekkende at POD og justis har funnet løsningen på etatens utfordringer. Politiansatte har ikke tillit til reformen? «Politiet må ha tålmodighet».

Publisert

Knapt tre uker inn i det nye året presenterer Filstad og Karp funn fra sin omfattende forskning på politireformen. Resultatene deres er nedslående, men på ingen måte uventet: Det er liten tillit til reformen i seg selv, med en opplevelse av dårligere beredskap, mindre forebygging og tilstedeværelse for publikum.

Funnene til Filstad og Karp oppleves for mange som en bekreftelse på deres egne tanker omkring hverdagen sin.

Og med så krystallklare funn, øynes et håp om at det kanskje nå vil tas grep fra øverste hold, fra Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet, de som har satt i gang reformen og stiller kravene.

Må tas grep

For det er på dette nivået det må tas grep. Norges befolkning får det politiet politikerne er villige til å betale for. I skrivende stund er det knapt en del av politiet som ikke sliter med enorme saksmengder på altfor få ansatte, utslitt utstyr og økonomiske rammer så stramme at det ikke finnes handlingsrom.

Dette vet man på toppen, men allikevel gjøres ingenting. Vi er vitne til ansvarsfraskrivelse på et olympisk nivå.

Så da er det gledelig å se at både POD og justis har svaret på funnene til Filstad og Karp. Det bes om tålmodighet da det er behov for at reformen «gis tid til å sette seg»… Tålmodighet, faktisk. Det er jo gledelig og tillitsvekkende å se at POD og justis i 2019 har funnet svaret og løsningen på etatens utfordringer.

Tilliten til politiet synker? «Publikum må ha tålmodighet». Politiansatte har ikke tillit til reformens utfall? «Politiet må ha tålmodighet».

LES OGSÅ: Første gang på flere år: Tilliten til politiet synker

Tålmodighet som valuta

For en lettelse – det er jo dette etaten har manglet! Med tålmodighet vil nok alt løse seg. For tålmodighet er jo som kjent en fullt akseptert valuta som benyttes til lønn, biler, oppbemanning på enheter og seksjoner, ansettelse av nyutdannede, utstyr og alt annet som måtte være nødvendig for gjennomføring av samfunnsoppdraget.

Tålmodighet korter som kjent også inn responstid, får ned restanser, prioriterer mellom saker, forebygger kriminalitet, reduserer kriminalitet, trygger fornærmede og gir et nærpoliti. Tålmodighet, folkens.

Noe vi må ha, fordi de ikke vil ta ansvar.

LES OGSÅ: Politireformen: Ber ansatte være tålmodige