Geopol, politiets kartverk

I min naivitet trodde jeg at politiet endelig skulle få et løft ressursmessig, etter at hele verden hadde sett hvor dårlig det egentlig sto til.

Publisert Sist oppdatert

Politisk er det forsøkt å gi inntrykk av at politiet er styrket med mange gode tiltak de siste 1,5 årene, men budsjettene er dessverre kritisk lave. Sminke på en sulteforet politietat gir ikke den polititjeneste som publikum fortjener.

Skal man få en bedre beredskap og polititjeneste ut til folket, så trengs det en kraftig økning i budsjettene. Det er mennesker vi må forholde oss til i vår hverdag, ikke gjenstander i en produksjonslinje.

Mange av manglene og problemene i politiet er blitt synliggjort via Gjørv-rapporten, men det er dessverre mye annet som også må forbedres. Jeg vil bare minne om et dataverktøy som brukes på operasjonssentralene rundt i Norge, som er så mangelfullt at det kan få fatale følger når som helst, politiets kartverk «Geopol».

Kartet som skal støtte oss i daglig oppdragsavvikling både i forhold til PO og mobile voldsalarmer er flere år gammelt. Vi har mulighet for søk i adresser, hjemmelshavere, med mer, men dette er ikke oppdatert på mange år.

I Oppland har nå over 80 prosent av eiendommene fått adresse, men vi har neppe mer enn 50 prosent dekning i våre kart. Mange bygninger finnes ikke i politiets kartverk verken i adresseregisteret eller visuelt i kartet. Det er bygd mange nye bolig- og hyttefelt i vårt distrikt siden siste oppdatering. De fleste kjenner til de vanlige bilmonterte GPS-enhetene, og vet at disse må oppdateres jevnlig dersom man skal ha nytte av dem.

Det snakkes om responstid, og det er vel ikke mindre krav til at politiet kommer raskt frem til en tidskritisk hendelse enn det de andre nødetater synes er akseptabelt? De andre nødetatene mener det er en selvfølge at de har oppdatert kartverk til en hver tid, og de har det! Hvorfor er det slik forskjell?

Det er bare en god porsjon kreativitet og god lokalkunnskap av politiet som så langt har hjulpet oss til å finne frem til rett sted i tidskritiske oppdrag. Men å benytte seg av kreativiteten (finne frem i kommunekart, eller lignende, dersom vi er så heldige å ha kommet inn på Internett) kan stjele verdifull tid i initialfasen.

Skal man satse på større operasjonssentraler, vil lokalkunnskapen bli dårligere og kravene til oppdaterte kartverk vil bli enda større. Da den siste versjon ble installert for noen år siden, ble vi også lovet flyfoto/ortofoto, men det har aldri blitt en realitet.

En gang i tiden hadde vi mulighet for å posisjonere innkomne 112-anrop i kartet og få opp antennens dekningssektor. Dette var gunstig for å stedfeste hvor anropet kom fra, og man kunne følge objektet dersom dette var i bevegelse.

I dag har vi kun mulighet til å få opp hvilken antenne anropet har kommet fra, uten dekningssektor. Dette er en klart dårligere løsning. De andre nødetatene har selvfølgelig også her en bedre løsning enn politiet!

Dersom det er ønskelig at politiet skal gjøre en jobb som publikum fortjener, så må forutsetningene ligge til rette for det. Politikerne må ta inn over seg at politiet i Norge må rustes opp i alle ledd. Det hjelper ikke å ha flere ti-talls 112-linjer inn til operasjonssentralen eller et beredskapssenter i Oslo dersom politiet ikke er i stand til å stedfeste hendelsen.

Å sikre en bedre beredskap ved hjelp av oppdatert og forbedret kartverktøy vil ikke være store kostnaden i forhold til det man risikerer ved å unnlate å gjøre noe. Det er ikke tid til å vente på Merverdiprogrammet sine konklusjoner med oppdatering av dette verktøyet. Det må gjøres nå!

Det kreves at politiet skal levere gode resultater, men forutsetningene må legges til rette for det, ellers vil de ansatte miste motivasjonen. Strikken er strukket så langt nå at det ikke nytter å komme med politisk tåkeprat.

Dersom det ikke følger midler med de nye fine tiltakene som skal iverksettes, så blir ikke beredskapen bedre ute i distriktene. Hverdagsberedskapen vil bli dårligere.

Dersom det ikke nå blir et solid løft, så må politiet selv si ifra om realitetene til det norske folk slik at de forstår hvilken polititjeneste politikerne mener befolkningen fortjener.