KRITISK: UP-sjef Steven Hasseldal understreker at noe ikke nødvendigvis er god praksis selv om det ikke er straffbart.

UP-sjefen: – Tjenestemannens handlinger er kritikkverdig

UP-sjef Steven Hasseldal sier han er glad for at Spesialenheten har etterforsket saken grundig og at konklusjonen er at deres tjenestemann ikke har begått noe straffbart.

Publisert Sist oppdatert

Han opplyser at han la ut meldingen på Twitter som følge av oppmerksomheten rundt saken. Hasseldal kommenterer uttalelsene til advokatfullmektig Gry Berger slik:

– Saken fikk stor oppmerksomhet i media og vi fikk mange henvendelser i saken. Jeg bruker ofte Twitter som kommunikasjonsplattform. Det var helt naturlig å være åpen og tydelig på at jeg hadde oversendt saken, sier han.

Hasseldal avviser at Gåsbakk ble fratatt kjøregodkjenningen.

– Han ble midlertidig satt som pikett av hensyn til ham selv og for å vise at Utrykningspolitiet ikke tar lett på slike saker så lenge de er under etterforskning. Det å kjøre «videobil» er en særlig krevende tjeneste som ofte innebærer høyhastighetskjøring og krevende vurderinger. Jeg mente det var fornuftig at han ikke ble eksponert for dette så tett på hendelsen, men han ble ikke fratatt retten til å kjøre tjenestebilen, fortsetter han.

Hasseldal legger til at all medieoppmerksomheten saken fikk selvsagt var en belastning for de som er involvert. Arbeidsgiver mente at det var til det beste for alle at tjenestemannen i en periode ikke drev høyhastighetskjøring, men gjorde tjeneste som pikett. Derfor brukte vi arbeidsgivers rett til å fordele arbeidet på den måten, sier han.

– Tillitsvalgt Johansson forteller at du fortsatt mener at Gåsbakk har gjort noe kritikkverdig i saken, hvorfor mener du det?

– Det er stor forskjell på beste praksis og det som er ubetinget utilbørlig/straffbart. Det tilligger Spesialenheten å mene noe om det siste, men arbeidsgiver om hva som er ønsket praksis. Det altså ikke slik at så lenge det ikke er straffbart så er det god praksis. Jeg mener at tjenestemannens handlemåte er kritikkverdig sett hen til politiloven §6. Det ble etter min mening brukt en taktisk tilnærming som både var unødvendig og uforholdsmessig sett hen til forholdets karakter. Politiet skal være særlig forsiktig under stans av tohjuls kjøretøy. I dette tilfellet var det kun snakk om en mindre alvorlig hendelse som ville resultert i et forelegg for motorsykkelføreren, fortsetter han.

Hasseldal sier at han har stor forståelse for at tjenestemannen opplever det krevende når media er så dømmende i sin tilnærming.

– Det er vanskelig for arbeidsgiver å kommentere saker som er oversendt til Spesialenheten av flere grunner. For det første så sitter man ofte ikke med hele bildet og for det andre så vil det være uryddig å kommentere saken mens den blir etterforsket av Spesialenheten. Jeg kan godt forstå at han opplever det som en slags straff å bli satt som pikett, men bakgrunnen for dette ble kommunisert til han både skriftlig og muntlig. Kommunikasjonen rundt dette er imidlertid et læringspunkt vi har tatt med oss i forbindelse med evalueringen, sier Hasseldal.

Avslutningsvis trekker han frem evalueringsmøte mellom partene.

– Jeg opplevde at alle parter synes det var en god gjennomgang hvor vi tok med oss flere læringspunkter, både ledelsen og den ansatte.

Powered by Labrador CMS