POLITISINNET

Å håndtere egen og andres sorg

Politifolk er rett som det er i kontakt med mennesker i sorg. I tillegg blir vi tidvis involvert i hendelser vi selv kan bli svært berørte av. At en politibetjent kan kjenne på sorg etter å ha opplevd noe vondt i tjenesten, vil være helt normalt.

Publisert

Jeg vil her fortelle deg litt om hva sorg er, fordi jeg mener det er viktig både for deg selv rent personlig, men også yrkesmessig å ha kunnskap om en slik prosess. Sorg er noe vi alle må forholde oss til på en eller annen måte, en eller flere ganger i løpet av livet. Det er fordi sorg nettopp er en del av livet, på lik linje med glede og kjærlighet. Gode følelser for noe eller noen innebærer også en komponent av smerte i det øyeblikket noe eller noen blir borte fra oss.

For mange kan en følelse av sorg bli så vond at man intuitivt sier til seg selv at dette er følelser som ikke skal få lov til å ta plass. Det kan føre til at man slipper til såkalte sekundære følelser. Kort fortalt er dette følelsen på følelsen. Den primære følelsen, sorgen, blir for vondt å håndtere, og man dekker over den med en annen følelse. For eksempel sinne og irritasjon.

Finjustert kommunikasjon

Som polititjenesteperson på et sted hvor en person egentlig prosesserer en dyp sorg, kan man oppleve å møte utagering og sinne. Dette er en av grunnene til at det er så viktig som politi på stedet å ta i betraktning det meste av tilgjengelig informasjon om situasjonen. Det blir for kortsiktig og lite hensiktsmessig å kun fokusere på det man har rett foran nesetippen.

Kontakt psykologen

Har du en problemstilling du ønsker å få tatt opp i denne spalten? Send en e-post til henrik.ramstad@onlinepsykologene.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Forsøk, så langt det lar seg gjøre gitt omstendighetene, å utfordre ditt intuitive og umiddelbare behov for å nå gjennom til den du har foran deg ved bruk av volum og dominans. Prøv å se bak den umiddelbare, ekspressive emosjonen hos den personen du har med å gjøre. På den måten kan du finjustere kommunikasjonen din. En finjustert kommunikasjon vil i motsetning til intuitiv, kommanderende enveiskommunikasjon legge til rette for en umiddelbar og varig deeskalering.

Gjør du det rett, kan du treffe personen midt i følelsesbobla, og luften går ut av ballongen. Dette er første steg i en god relasjonsetablering, og vil gjøre oppdraget mye lettere for alle involverte parter.

Personlig sorg

Og så til deg, den usårlige og modige politibetjenten som sitter hjemme med hodet i fanget etter et oppdrag eller en hendelse privat, som har etterlatt deg i en storm av vanskelige og vonde følelser. Tillat deg å kjenne på det du føler, og tillat deg å sørge. Det er en grunn til at disse følelsene er i deg. Følelsene forteller deg at du skal gi deg selv tid til å prosessere det du har opplevd.

Sorg på vegne av en annens tap, er også en ekte sorg. Dette kalles empati. Vær glad for at du har det. Sorgreaksjonene dine skal også fortelle de rundt deg at du har behov for omsorg og trøst. Man skal ikke være alene når man er i sorg. Det er viktig å ha en god samtalepartner som litt etter litt kan bistå deg med å prosessere det som har hendt, slik at ikke sorgen får anledning til å bli komplisert.

Ikke la deg gå til grunne av sorgen. Enkelte inntrykk slipper ikke før du letter på grepet du har om deg selv.


Powered by Labrador CMS