Flere ønsker seg livvaktstjenster

Det har blitt mer vanlig for profilerte nordmenn å ha enlivvakt ved sin side. Politiet mener trenden er uheldig.

Publisert Sist oppdatert

Det melder NRK.

Den største interessen kommer fra finansfolk med utenlandskekontakter og fra kjendiser. En rekke sikkerhetsselskaper forteller om en storøkning fra nordmenn som mener de trenger en livvakt.

- Flere og flere kjendiser, men også flere forretningsfolksom benytter seg av denne typen tjenester, for de ønsker å sikre seg på eneller annen måte, sier Bjørn Inge Amundsen til NRK, som har jobbet i bransjensiden 1991 og er tilknyttet et av de største livvaktselskapene i Norge.

Politiet er ikke spesielt fornøyde med den nye «trenden. Politietsfellesforbund har flere ganger bedt om bedre kontroll med sikkerhetsselskapeneog tydeligere skillelinjer mellom livvakter og politi.

- Vi har vært veldig opptatt av at når det gjeldervekterbransjen og vaktvirksomhet, bør de konsentrere seg om bygninger ogobjekt, mens det er politiet som har ansvaret for det offentlige rom og sikringav mennesker, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen tilNRK.

PF-lederen mener mye av den økte interessen for livvakter,ikke skyldes at det er blitt farligere å være kjendis i Norge.

- Jeg tror at en del synes at det gir status å være såviktig at man snakker åpent om at man trenger beskyttelse og livvakt. Det er enny trend. Går du litt tilbake i tid, så var jo det noe du absolutt ikke snakketom.