Slik kan det se ut når en fullastet politibil er på vei ut i felten. Problemet med dårlig sikret utstyr og last, er ikke nytt, sier tidligere verneombud.
Slik kan det se ut når en fullastet politibil er på vei ut i felten. Problemet med dårlig sikret utstyr og last, er ikke nytt, sier tidligere verneombud.

- Alvorlig at dette fortsatt er et problem

- Det har vært jobbet med bedre sikring i politibilene i årevis, sier tidligere verneombud i Rogaland. Han reagerer på at problemet fortsatt eksisterer.

Publisert Sist oppdatert

- Litt av utfordringen her er at når det bestilles en vare, som her er et kjøretøy, så blir ikke brukerne tilstrekkelig hørt. Det må de for at produktet skal bli optimalt, sier Thomas Hebo.

Hebo er tidligere verneombud på ordensavdelingen i Sandnes og vara-hovedverneombud ved Rogaland politidistrikt. Han har sluttet i politiet og jobber nå med HMS i offshoreindustrien, men ble svært engasjert da han leste Politiforums artikkel om PF-studentenes bekymring over mangel på sikring i politibilene.

- Dette er ikke noen ny problemstilling. Vi jobbet mye med dette da jeg var politibetjent i Sandnes i årene 2000–2011, forteller han til Politiforum.

Gammelt problem

Det som sjokkerer mest er at problemstillingen fortsatt er den samme.

- Dette var et problem da, og er det tydeligvis fremdeles. At et slikt problem blir værende er alvorlig, sier Hebo.

Han deler PF-studentenes bekymringstanker om at det kan inntreffe skader dersom bilen ikke blir bedre sikret.

- Det er klart at hjelmer og annet tungt utstyr som ligger usikret i bilene kan skade folk hvis det skjer for eksempel kollisjoner. Vi hadde en trafikkulykke i Rogaland for noen år siden. Da så vi at dette er farlig. Dette har man også erfart i flere andre politidistrikter.

Lokale tilpasninger

Flere politidistrikter har gjort egne lokale tilpasninger for å få sikret utstyr i bilene. Men ofte er ikke disse løsningene helle optimale, fordi bilene i utgangspunktet ikke er beregnet for å lage disse innretningene

- I Rogaland har de for eksempel jobbet veldig bra med å finne løsninger for dette. Men man kan gjøre mye lokalt og komme med fine tiltak, men dette bøter ikke på at designet er dårlig, sier Hebo.

Han mener mye av problemet i forhold til å få levert biler som oppfyller sikkerhetsbehovet er at de ansatte ikke blir hørt på i tilstrekkelig grad før en vare bestilles.

- Fører av cellebilene har ansvar for å forsikre seg om at last er forsvarlig sikret og at stropper og nett blir benyttet til dette fram til andre løsninger er på plass. Det er kompenserende tiltak og reduserer risikoen, men tar ikke vekk årsaken.

- Politiet er en etat som stiller høye krav til andre, da må vi stille krav til oss sjøl også. Det krever at de ansatte blir hørt.

Tatt opp flere ganger

Mens Hebo jobbet som politi i Rogaland ble saken tatt opp flere ganger.

- Vi hadde blant annet gjennomgang med verneombud, og saken kom også opp i arbeidsmiljøutvalget. Det ble gjennomført risikovurdering og satt i gang tiltak. Her ble resultatet at det kom noe ekstra sikringsutstyr i form av noen stropper og nett. Men dette er ingen god permanent løsning.

- Jeg trur PDMT kompromisser en del, og jeg tror det de ikke forstår, er når man skal ut på for eksempel IP3- og IP4-oppdrag så må bilene være tilpasset utstyret man skal ha med, og at dette blir lagt lett tilgjengelig. Det nytter ikke å ha det i lasterom bak i bilene, man må ha det rett ved hånden.