Bildet er tatt i en annen sammenheng, under avslutningsseremonien for bachelorstudentene ved Politihøgskolen i Oslo i 2019.

Fysiske opptakskrav ved PHS avlyst: - Mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket

- Det blir hardere og hardere å stå ute i gata. Det holder ikke å bare ha lest og studert, du må være godt nok rustet fysisk og mentalt også.

Publisert

Denne uken meldte Politihøgskolen at de avlyser de fysiske testene ved opptaket til bachelorstudiet i år, på grunn av koronapandemien. Beslutningen er tatt i samråd med POD.

At årets studenter ikke skal gjennom noen fysiske tester i Politihøgskolens opptak, har ført til reaksjoner fra flere. Blant dem er Gunn Hege Høgberg, politibetjent ved Oslo politidistrikt og tidligere leder av PF Politistudentene. 

Hun frykter at dette vil være starten på en prosess med å kutte fysiske tester fra opptaket senere. 

- Jeg mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket. Dette vil i så fall undergrave hele yrket, og krav og forventninger publikum har til politiet. Jeg har fulgt prosessen rundt fysiske krav ved Politihøgskolen i flere år, blant annet som tidligere leder for PF-studentene. Når det blir lempet på krav i forbindelse med en ekstraordinær situasjon har det skjedd at det har blitt sånn etterpå også, sier Høgberg. 

Hun legger til at de fysiske kravene har blitt senket ved flere anledninger de siste årene. 

- Løpetesten har gått fra ti minutter til seks minutter, blant annet. Å løpe ti minutter er betraktelig tyngre enn å løpe seks minutter. Livredningstesten, hvor man må svømme ut, dykke fire meter og redde noen, som i mange år har vært et obligatorisk arbeidskrav, var i en periode også gjort valgfri. Da kullet mitt, 2012-kullet, skulle ta denne testen ble Oslo-bassenget renovert, og da ble det bestemt at de ikke trengte å ta denne livredningstesten ved de andre studiestedene heller, sier hun. 

- Etter dette var det i flere år valgfritt om man vil ta livredningstesten på land eller i vannet, sier Høgberg. 

Politihøgskolen opplyser at livredningstesten i vann ble obligatorisk igjen i 2019. Dermed er livredning i vann igjen et arbeidskrav, som må være godkjent for alle førsteårsstudenter før de får gå opp til eksamen i emnet Operativt politiarbeid. Men tidskravet for å få godkjent livredningstesten er senket sammenlignet med kravet for tidligere kull. 

LES OGSÅ: Politihøgskolen avlyser fysiske tester i årets opptak

Må være rustet

Høgberg forteller at mange av hennes kolleger er opptatt av at de fysiske testene ikke må lempes for mye på. 

- Det blir hardere og hardere å stå ute i gata. Det holder ikke å bare ha lest og studert, du må være godt nok rustet fysisk og mentalt også, sier hun. 

- Publikum forventer også at politiet skal gripe inn, hvis det er en drukningsulykke eller slosskamp. Vi har også en handlingsplikt. Vi skal ikke utsette oss selv for unødig fare, men det er noe med å være godt nok rustet, og ivareta egen helse, legger Høgberg til. 

At Politihøgskolens fysiske tester utgår i opptaket for årets kull, blir også debattert i sosiale medier. Der har noen stilt spørsmål om de fysiske testene kunne blitt gjennomført på andre måter, slik at man samtidig tok hensyn til koronasituasjonen. 

"De kan bare filme seg selv gjennomføre testene, og sende det over", foreslår en. Andre viser til at Forsvaret fortsatt kaller inn til førstegangstjeneste. For å trygge situasjonen har Forsvaret gått for en løsning hvor alle de 1200 nye rekruttene som innrulleres i Madla leir i Stavanger og Terningmoen leir i Elverum testet for koronaviruset, skriver NRK

Høgberg mener også at det burde være mulig å gjennomføre fysiske tester på en alternativ måte. 

- For eksempel ved at du har noen som kan bevitne at du har gjennomført øvelsene, som sitter på avstand. Man kan også bytte ut øvelser som er vanskelige å gjennomføre når treningssteder er stengt, som for eksempel benkpress. Da kan man for eksempel ta push ups i stedet, foreslår Høgberg. 

Hun mener også at studentenes resultater på fysiske tester, og at de faktisk må gjennomføre dem, kan si noe om hvor motiverte de er for studiet. 

- Lempet mer og mer

Jan Erik Solheim, innsatsleder i Troms og nestleder i PF Troms, er også skeptisk til at de fysiske testene ikke skal gjennomføres i årets opptak. 

- Det er skummelt at de avlyser dem. Da er det lettere at det blir normen også ved senere opptak. Politihøgskolen har lempet mer og mer på de fysiske kravene de siste årene, og jeg legger merke til at ansatte reagerer på det. Som innsatsleder ser jeg at det er behov for at politiet er i fysisk god form. Er man i god fysisk form er også ofte den psykiske kapasiteten større, i stressende situasjoner, sier Solheim. 

Han legger til at han fra et operativt ståsted er bekymret for at de fysiske opptakskravene avlyses. 

- Jeg mener det nå allerede er lempet på mange krav. Når man jobber operativt i politiyrket står man ofte overfor krevende situasjoner, og en viss fysisk kapasitet er en fordel, sier Solheim. 

- Kan selektere feil folk

Rune Hundere, innsatsleder i Oslo, mener det er fare for at man ikke får studentene som er mest motivert, dersom man utelater fysiske tester i opptaket. 

- Politihøgskolen er under Samordna opptak, og dersom noen slenger på Politihøgskolen på lista over studier de søker seg inn på, er det ikke sikkert de har den rette motivasjonen. Skal du begynne på Politihøgskolen må du være motivert. Det kan du blant annet vise ved å forberede deg på de fysiske testene, og gjøre en innsats for å få gode resultater på disse, sier Hundere. 

Han mener det er viktig at studentenes fysiske evner kontrolleres på forhånd. 

- Jeg tror ikke dette får følger umiddelbart, men kanskje i lengden, ved at man kan selektere feil personer inn i politiyrket, som ikke er motiverte nok. Det er krevende å jobbe turnus, og du skal gjøre det over lengre tid. Da er det viktig å blant annet trene, sier Hundere. 

Han presiserer at han ikke uttaler seg på vegne av Oslo politidistrikt, men kun uttrykker sin egen mening. 

- Politihøgskolen må ta grep i forbindelse med opptaket, på grunn av koronasituasjonen. Hvordan kunne de løst det? 

- Jeg ser at dette er en utfordring, for de kan ikke utsette å ta inn studenter heller. Kanskje det kan løses ved at de testes hver for seg, og ikke gruppevis. Men det er klart at det er ressurskrevende, sier han. 

Engangstilfelle

Anders Tveit Lundemo, fungerende leder ved Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, forteller at de ikke har noen planer om å fjerne de fysiske testene i opptaket for godt. 

- Årets situasjon skyldes alene koronasituasjonen. Denne gjør at testene i år vanskelig lar seg gjennomføre på en forsvarlig og god måte. Det ligger en rekke hensyn bak denne beslutningen. Disse gjelder alt fra stengte lokaler til vårt behov for å sikre likebehandling av søkerne, sier Lundemo. 

Han legger til at det stemmer at løpstesten ble justert ned, og at dette har vært gjeldende siden opptaket i 2011. 

- Vurderingen bak var at selv med denne reduksjon ville man i stor grad måle samme fysiske kapasitet hos søkeren, og tidsbesparelsen ga en mer effektiv gjennomføring på det store volumet søkere som skulle testes, sier Lundemo. 

- Har det vært andre justeringer i fysiske krav for studentene ved Politihøgskolen? 

- Politihøgskolen gjorde en justering på de fysiske testene gjeldende fra opptaket 2014. I den anledning ble minstekravet i bom for menn redusert fra fem til fire repetisjoner. Det må samtidig bemerkes at i samme revisjon forble øvrige øvelser enten uendret eller fikk noe skjerpede krav. Vi innførte en dykkøvelse der søker skulle foreta dykk på 2,5 meters dyp for å hente opp ring, i øvelsen benkpress ble vektbelastning for kvinner hevet med 2,5 kg, og i løpsøvelsen økte vi minstekravet til antall meter løpt (økning på 2,5 %) på 6 minutt, sier han. 

LES OGSÅ: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Forsinkelser

Lundemo forklarer at Politihøgskolen har vurdert hvorvidt man kunne dokumentere fysiske krav under opptaket på en alternativ måte. Alternative øvelser ble også vurdert. 

- Men vi fant ingen andre egnede løsninger i dagens situasjon. I vurderingen av fysiske opptakstester måtte Politihøgskolen dessuten se hen til logistikken knyttet til hele opptaksprosessen, sier han. 

- Koronaviruset har gitt utfordring og forsinkelser også i andre områder av prosessen. Det er derfor avgjørende at vi kan disponere den tilgjengelige tiden til å sikre god kontroll på de øvrige opptakskravene en søker til Politihøgskolen skal oppfylle. Vi må legge til grunn at de som takker ja til en studieplass vurderer at de har grunnlag for å bestå de fysiske kravene i utdanningen. Vi vil igjen få påpeke at kravene i utdanningen forblir uendret. Det er ikke slik at det nå blir lettere å komme ut som polititjenesteperson i den andre enden, sier han. 

LES OGSÅ: 3459 søkere til 400 studieplasser

Powered by Labrador CMS