Stortingspolitiker Per-Willy Amundsen mener regjeringen gjør for lite i saken om full identitetsskjerming for politifolk.

Identitetsskjerming for politifolk - mener regjeringen bruker for lang tid

- Det skulle settes ned et utvalg før sommeren, og det har ikke skjedd, sier Per-Willy Amundsen (Frp).

Publisert

I februar 2021 vedtok Stortinget at regjeringen skulle sikre full identitetsskjerming for politiansatte. Per-Willy Amundsen (Frp), stortingspolitiker og leder av Justiskomiteen, mener dette tar altfor lang tid.

- Stortingsflertallet, Frp sammen med dagens regjeringspartier, overkjørte forrige regjering og fikk vedtatt dette. Det skulle settes ned et utvalg før sommeren, og det har ikke skjedd. Det er politisk flertall og vilje til å løse denne saken. Det handler om å jobbe så raskt som mulig, og det opplever jeg ikke at dagens justisminister og regjeringen gjør, sier Amundsen.

Han legger til at frem til det skjer noe mer i saken er vedtaket bare tomt politisk prat.

- Det å sette ned et utvalg er en relativt enkel affære, og da trenger det ikke gå måneder og år før det gjøres. Dersom ikke regjeringen og justisministeren snart viser at de jobber med saken kommer vi til å ta saken opp på nytt i Stortinget, sier Amundsen.

LES OGSÅ: Derfor vil politiansatte skjerme identiteten

Han forklarer at han har snakket med svenske politifolk, som er i en situasjon hvor de selv og familien blir truet, og at slike situasjoner må forebygges.

- Vi er på vei dit i Norge også. Derfor er det svært viktig at vi får på plass dette. I Sverige er det sånn at mange slutter i jobben, for en ting er å få trusler selv, men når det går på egen familie har jeg forståelse for at de ikke ønsker å utsette seg for det. Det er viktig at vi får dette på plass, sier Amundsen.

Politiforum har også tidligere skrevet om tilfeller hvor norske politifolk har opplevd at familien deres blir truet, på bakgrunn av jobben deres.

- Lot seg ikke gjøre å få på plass før sommeren

Politiforum har sendt disse spørsmålene til Justisdepartementet:

1. Stemmer det at det skulle vært satt ned et utvalg før sommeren, som skulle se på full identitetsskjerming av politiansatte? Hva er grunnen til at dette har blitt utsatt?

2. Vedtaket ble gjort i Stortinget i februar 2021. Hva er grunnen til at det har tatt så lang tid?

3. Hvor står saken nå?

4. Hva vil skje videre i saken om identitetsskjerming?

5. Flere politifolk har opplevd at de har mottatt trusler mot seg selv og sin familie, blant annet etter at deres personalmappe har blitt utlevert etter en innsynsbegjæring. Har Justisdepartementet forståelse for grunnen til at politifolk ønsker full identitetsskjerming?

Justisdepartementet har etter flere purringer ikke besvart flere av spørsmålene, men har sendt denne kommentaren på e-post:

«Departementet arbeider med rammene for mandatet og oppdraget for en utredning om ID-skjerming. Arbeidet er ikke utsatt, men det lot seg av ulike årsaker ikke gjøre å få dette på plass før sommeren», skriver Justisdepartementet.

- Begynner å bli svært utålmodige

Linda Verdal, forbundssekretær og prosjektleder i Politiets Fellesforbund, mener også at det er på tide at utvalget som skal jobbe med dette blir satt ned.

- Vi hadde en klar forventning om at både utvalget og mandatet skulle være på plass før sommerferien, siden justisministeren sa dette i april. Nå er vi i september og vi begynner å bli svært utålmodige, sier Verdal.

Hun forklarer at flere politifolk har opplevd både vold og trusler om vold, og at identitetsskjerming kan bidra til å begrense dette. I tillegg viser Politiets Fellesforbunds medlemsundersøkelse fra februar i år at nær seks av ti politiansatte har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.

LES OGSÅ: Hvem som helst kan få innsyn i personalmappa di

- Vi ønsker en utredning som diskuterer to mulig og samvirkende strategier; det ene er regel- og praksisendringer som gjør det vanskeligere å få tilgang til politiansattes identitet. Det andre er å gjøre det straffbart å foreta krenkende bruk av de opplysninger man har fått, eller har tilgang til, sier Verdal.

- Vi har kunnskap om politiansatte som reserverer seg mot å gå inn i ekstremt krevende miljøer fordi de ser at dette kan by på store utfordringer når de henger fra seg uniformen og skal hjem, legger hun til.

- Utredningen må komme med forslag til løsninger som ivaretar både samfunnets behov for kontroll, og politiansattes behov for beskyttelse av identiteten, sier hun.

Powered by Labrador CMS