BÆREKRAFTIG: Beredskapstroppen har byttet ut tjenestevåpenet Heckler & Koch P30 (L) fordi de opplever at den har funksjonsfeil. Pistolen er fortsatt i bruk i resten av politiet.

- Funksjonsfeil på pistolen skjer regelmessig

Oslo politidistrikt sier de har innrapportert over 32 funksjonsfeil på politiets våpen P30 siden 2017. Det får seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet (POD) til å stusse.

I mai-utgaven av Politiforum fortalte Helge Mehus, leder av Beredskapstroppen, at de hadde valgt å bytte ut tjenestevåpenet sitt – pistolen Heckler & Koch P30 (L) – fordi de opplevde at den hadde funksjonsfeil

I stedet går de over til å bruke pistolen Sig Sauer P320 X, mens resten av politiet fortsetter å bruke pistolen som Beredskapstroppen vraket.

Etter at artikkelen ble publisert har det kommet flere reaksjoner på at seksjonssjef Elisabeth Rise i PODs beredskapsavdeling uttalte at «vi ikke har noen innrapporterte funksjonsfeil på våpenet fra politidistriktene i løpet av den tiårsperioden vi har brukt våpenet». Flere politifolk i ulike politidistrikter har fortalt Politiforum at dette ikke stemmer.

Bare i Oslo politidistrikt er det registrert over 32 funksjonsfeil siden 2017. I tillegg er det oppført 22 tilfeller som er uten dato.

– Dette er meldt inn til politiets våpenansvarlige i Politiets Fellestjenester (PFT), opplyser Eirik Wilmann ved informasjonsavdelingen i Oslo politidistrikt.

Tallet har han fått fra politidistriktets eget våpenkontor. 

LES OGSÅ: Våpenet var for dårlig for Beredskapstroppen - Brukes fortsatt i resten av politiet

- Skjer regelmessig

Pistol

Politioverbetjent Jo Vhile, leder av politioperativ fagutvikling ved Oslo politidistrikt, bekrefter at det på trening har forekommet en del funksjonsfeil på P30 som følge av feil på våpenet.

– Funksjonsfeil som skyldes feil på selve våpenet skjer regelmessig. Her snakker jeg om de feilene som gjør at våpenet ikke virker, og feilen er av en sånn karakter at de må utbedres av kyndig personell, sier Vhile.

Han forteller at denne typen feil har blitt rapport videre i politidistriktets system.

– Dette understreker at funksjonsfeil kan oppstå i den praktiske oppdragsavviklingen. Hvis denne typen funksjonsfeil oppstår, er realiteten at tjenestepersonen ikke har noen mulighet til å utbedre feilen «der og da», noe som kan gi fatale konsekvenser, sier Vhile.

BEKREFTER: Politioverbetjent Jo Vhile, leder av politioperativ fagutvikling ved Oslo politidistrikt, sier at funksjonsfeil som skyldes feil på selve våpenet, skjer regelmessig.

Han understreker at funksjonsfeil også kan oppstå som følge av at brukeren ikke gjør ting riktig, eller at håndgrep gjøres ufullstendig. Andre grunner kan være dårlig puss og vedlikehold fra tjenestepersonens side, og feil på ammunisjonen. Derfor har politiet etablert rutiner for å utbedre og unngå funksjonsfeil.

– Vi gjennomgår tjenestepersonenes vedlikeholdsansvar for våpenet jevnlig. Dersom det avdekkes noe med ammunisjonen følges det opp i et eget løp. Funksjonsfeil som følge av disse punktene er ikke innbefattet i rapporteringen jeg viser til, sier Vhile.

Han legger til at når det oppdages feil på politiets våpen ved praktisk bruk, må dette følges opp umiddelbart.

– Dersom det er behov må vi tilpasse treningen for å gjøre tjenestepersonene bedre i stand til å utbedre det de kan. Feil som kyndig personell må utbedre skal ikke forekomme ved praktisk bruk. Faste rutiner for vedlikehold og utskiftning må ligge i bunn. Det vil legge til rette for at feil ikke oppstår ved praktisk bruk, ikke på oppdrag og ikke på trening, sier Vhile.

Han påpeker også at våpnene må være tilknyttet et service-, vedlikeholds- og utskiftningsnivå som demmer opp for at funksjonsfeil kan oppstå ved praktisk bruk.

Ammunisjon ga problemer

Odd Strengenes, våpeninstruktør i Øst politidistrikt, er også overrasket over at POD ikke har registrert funksjonsfeil på Heckler & Koch P30 (L).

– Jeg vet at det har vært tilbakemeldinger om dette, og jeg synes det er rart hvis POD ikke har visst om det, sier Strengenes.

Problemene i Øst politidistrikt, ligger i hovedsak noen år tilbake i tid. PFT har tidligere uttalt til Politiforum at utfordringer ved våpenets matefunksjon gjorde at rekylfjæren i pistolen ble skiftet på alle pistolene rundt 2013. Problemene Øst politidistrikt har hatt, henger i hovedsak sammen med dette.

– Da vi begynte å bruke P30 i 2008 brukte vi Fiocchi-ammunisjon, og hadde veldig lite funksjonsproblemer. Vi fikk først problemer da man byttet til MEN-ammunisjon og feilen som var hyppig, var matefeil. Dette ble meldt til PFT. Denne patronen var betydelig kraftigere enn den forrige, og da ble også farten på sleiden større. Det førte igjen til at magasinet ikke klarte å mate patroner raskt nok, forklarer Strengenes.

I dag bruker distriktet ammunisjon fra det amerikanske selskapet Speer.

– Etter at vi fikk Speer-ammunisjon har vi hatt lite problemer. Rekylfjæren er også byttet på våpnene, og det har hjulpet, sier han.

– Vil du si at P30 er en god pistol? 

– Ja, det vil jeg si. Så lenge pistolen får riktig ammunisjon og vedlikehold så fungerer den utmerket. Pistolen er nå over 10 år gammel, noen brekkasjer på deler har det vært, men ikke mer enn hva man burde forvente av så hardt bruk. 

LES OGSÅ: Ni måneder med punktbevæpning: - Ikke fått noen reaksjoner på at vi går bevæpnet

- Naturlig slitasje

Vi har sendt oversikten fra Oslo politidistrikt til POD. Seksjonssjef Rise sier de har hatt en dialog med PFT om oversikten, og at det som kommer fram ser ut til å være naturlig slitasje eller deler som det er vanlig å bytte ut når et våpen har vært i bruk over tid.

– Det er alltid sånn at når vi bruker våpen, vil det kunne skje feil med det i en eller annen form. Det er derfor vi har gode rutiner for å følge opp. PFT har rutiner for hvordan de skal sjekke våpnene årlig, men det er også knyttet opp mot hvor mye de brukes, sier Rise.

– Flere har reagert på at du uttalte at dere ikke har fått innrapportert funksjonsfeil på P30 i de årene politiet har brukt våpenet. Vi har blitt kontaktet av personer som sier at dette er feil, og at det har vært funksjonsfeil på våpnene?

Elisabeth Rise, seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet.

– Vi har ikke fått innrapportert funksjonsfeil utover det som er naturlig slitasje eller bytte av deler. Men hvis tjenestepersonellet mener at det er feil, og at det er innrapportert funksjonsfeil på våpenet, og vi ikke har fått inn det, da synes jeg det er rom for å se på om våre rutiner for rapportering er gode nok, sier Rise. 

To begreper

Hun forklarer at politidistriktene ikke er pålagt å registrere funksjonsfeil, men at de er pliktig til å rapportere det, ifølge direktivet for forvaltning av tjenestevåpen og ammunisjon. Både skader, feil og avvik ved våpnene skal rapporteres til materialforvalteren i politidistriktet, som rapporterer videre til PFT.

PFT har oversikt over innrapporterte feil og slitasje. Rise sier POD er i dialog med PFT for å få en sentral oversikt systematisert på hvert enkelt politidistrikt.

– At det skal ha vært funksjonsfeil på P30 i politidistriktene, det får jeg ikke til å stemme med det vi får innrapportert til oss. Da synes jeg det er viktig å ta tak i dette, så vi får et godt bilde av situasjonen, sier hun.

– Jeg tror også det er viktig å finne ut av hva folk mener når de sier funksjonsfeil, og om man bruker dette begrepet om det som er slitasje og naturlig utskiftning av deler. Dette er forskjellige begreper, og jeg tror det er viktig å se på hva som ligger i de forskjellige begrepene når de benyttes, sier Rise. 

POD har gjennomført en revisjon av direktivet for forvaltning av tjenestevåpen og ammunisjon, og vil nå se på en tydeliggjøring av rapporteringsrutinene. 

LES OGSÅ: De døde eier 70.000 våpen

Powered by Labrador CMS