Beredskapstroppen må trolig gjøre seg klare for å bistå i Sverige. Det må også helikoptertjenesten, bombetjenesten og gissel- og forhandlertjenesten.

Ny avtale mellom Norge og Sverige: Delta kan bli bedt om å bistå svensk politi

Men tjenestepersoner kan også havne i svenske domstoler om de trår feil på andre siden av grensa. Dette sier den nye avtalen.

Publisert

I går signerte Norge og Sverige en avtale om bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner. Kort fortalt betyr det at dersom det oppstår terrorhendelser, gisselsituasjoner eller annen grov kriminalitet hvor liv eller samfunnsinteresser er truet, så kan svenske innsatsstyrker bli bedt om å bistå i Norge. Tilsvarende kan norske Beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten bli bedt om å bistå i Sverige.

Iverksettelsen av avtalen vil ikke skje før den er forelagt Stortinget, og før de folkevalgte både her hjemme og i Sverige har tilpasset regelverket. Likevel legger avtalen rammer for hva samarbeidet kan inneholde. 

Anmodningen om bistand kan gjelde både operativ støtte, utlån av utstyr og ekspertise. Det er politimyndighetene i landene som skal bestemme hvordan bistanden skal gjøres i praksis, men avtalen fastslår at anmodningen om bistand i tidskritiske hendelser kan fremmes muntlig, for å senere bekreftes skriftlig. 

Den nye avtalen forutsetter åpenbart at norske tjenestepersoner også må kjenne til deler av Sveriges lovverk og instrukser. Det fremgår at innlånte tjenestepersoner skal operere på vertsstaten, det vil si det landet der hendelsen skjer, sitt ansvar, under vertstatens myndighet og ledelse, og etter instruksjoner som vertstaten pålegger dem. Tjenestepersoner som har politimyndighet i Norge, kan gis politimyndighet i Sverige, og motsatt. Samtidig kan man bære sin egen uniform når man tjenestegjør i nabolandet.

Politifolk som blir tildelt politimyndighet i vertsstaten, har samme rett til å benytte våpen og annet utstyr som politiet der bruker til vanlig, men heller ikke rett til å bruke mer våpen og utstyr enn det politifolk i vertstaten benytter.

En innvending mot grenseoverskridende avtaler som dette, er ofte tjenestepersoners vern ved ulykker eller skader. Avtalen slår fast at landet som låner tjenestepersoner eller utstyr, ikke plikter å erstatte skader som påføres tjenestepersonene eller utstyret. Det betyr at norske myndigheter har erstatningsansvar hvis norske politifolk eller norsk utstyr blir skadet i Sverige. 

Havner imidlertid politiansatte i situasjoner der de enten begår lovbrudd eller blir begått lovbrudd imot, sidestilles de som hovedregel med vertslandets politiansatte. Det betyr kort og godt at norske politifolk kan havne i retten i Sverige.

Det slås ellers fast at politiet i Sverige og Norge bør øve på scenarioer der bistand kan være aktuelt.

Powered by Labrador CMS