BYTTER PISTOL: Beredskapstroppen bytter ut pistolen Heckler & Koch P30 (L) med pistolen Sig Sauer P320 X. Her holdes Sig Sauer-pistolen fram. På bilpanseret ligger Heckler & Kochs P30.

Våpenet var for dårlig for Beredskapstroppen - Brukes fortsatt i resten av politiet

Beredskapstroppen vraket pistolen på grunn av funksjonsfeil, og gikk over til en annen produsent.

I fjor høst bestemte Bereskapstroppen seg for å gå over til å bruke pistolen Sig Sauer P320 X, som sin nye pistol. Dermed vraket de tjenestevåpenet vanlige patruljer bruker når de er bevæpnet: Pistolen Heckler & Koch P30 (L). 

Grunnen til at Beredskapstroppen ville bort fra denne pistolen, var at de opplevde at den hadde funksjonsfeil. 

- Kort tid etter at Beredskapstroppen tok i bruk Heckler & Koch P30 (L) i 2008 ble det gjort erfaringer som indikerte at våpenet hadde visse kvalitative begrensninger. Årsakene syntes å variere. Utfordringene vedvarte til tross for at Beredskapstroppen, sammen med leverandør, forsøkte ulike kompenserende tiltak, sier Helge Mehus, leder av Beredskapstroppen, til Politiforum. 

Funksjonsfeil

Hege Mehus, leder av Beredskapstroppen.

Han forklarer at hendelsene ble dokumentert av de fagansvarlige for Beredskapstroppens våpen. 

- Hovedfeilene som ble innrapportert er funksjoneringsfeil som samlet sett gjorde at funksjonssikkerheten ikke ble vurdert som forenelig med Beredskapstroppens bruk av våpenet i sin oppdragsløsning, sier Mehus. 

Han forteller at Beredskapstroppens ledelse vurderte omfanget og konsekvensene som så alvorlige at Beredskapstroppen tok initiativ til å løfte saken i Oslo politidistrikt, Politiets fellestjenester og Politidirektoratet. Disse ble orientert om Beredskapstroppens erfaringer med våpenet. 

- På bakgrunn av de dokumenterte uønskede hendelsene ga Politidirektoratet oppdrag til Politiets fellestjenester om at de skulle anskaffe nye pistoler til Beredskapstroppen, sier Mehus. 

- En annen våpenbruk

Elisabeth Rise, seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, sier hun er helt trygg på at våpenet Heckler & Koch P30 (L) er et godt våpen for vanlig patruljetjeneste. 

Elisabeth Rise, seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet.

- Hvordan kan våpenet ikke være godt nok for beredskapstroppen, men godt nok for politidistriktene? 

- Dette våpenet tilfredsstiller alle de kravene vi har satt til ordinær polititjeneste. Jeg tror det er viktig å fokusere på at vi ikke har noen innrapporterte funksjonsfeil på våpenet fra politidistriktene i løpet av den tiårsperioden vi har brukt våpenet. Politidistriktene bruker dette våpenet til all trening, all sertifisering og enkelte ganger i tjenesten, sier Rise, og legger til at Beredskapstroppen har en annen våpenbruk enn andre tjenestepersoner (IP3 og IP4). 

- Beredskapstroppen har en helt annen frekvens på bruken av våpenet, og trener også på en annen måte med det. Det går blant annet ut på et høyere antall skytetimer på kortere tid, sier Rise. 

- Betyr det at Heckler & Kocks P30 (L) ikke tåler like høyfrekvent bruk? 

- Det betyr at Beredskapstroppen, gjennom sin bruk av det, har oppdaget funksjonsfeil på våpenet som de har meldt fra om, som har medført at de har en ny våpenavtale. De funksjonsfeilene er det ingen andre som har rapportert om, fra resten av etaten, sier hun. 

Vurderer ny anskaffelse

Rise forklarer at de har hatt en utskiftning av en del av våpenet i 2013, som ble gjort i samsvar med produsenten Heckler & Kock. 

- Det er det samme våpenet, men det er skiftet ut en del, som man så at det var behov for. Det ble gjort nye tester på våpenet i ettertid, og det har fungert veldig bra, sier hun. 

Rise har likevel forståelse for at noen kan stille spørsmålstegn ved hvorfor politipatruljer i politidistriktene bruker dette våpenet, når det ikke var godt nok for Beredskapstroppen. 

- Det er bra at dette tas opp. Det er viktig at vi ikke har et rykte om at de får noe annet og bedre, mens resten må fortsette med noe som ikke er bra nok. For det er ikke sånn, sier Rise. 

- Har dere planer om en anbudsrunde, eller å bytte ut de våpnene som brukes ute i politidistriktene i dag? 

- Ja, kontrakten vår med Heckler og Kock går ut i løpet av 2020. Så nå jobber vi sammen med Politiets fellestjenester for å se på om vi skal gå inn for en ny anskaffelse nå, eller om vi skal avvente det, sier hun. 

LES OGSÅ: Politiet har avfyrt taseren fire ganger

Skiftet rekylfjær

Polities Fellestjenester (PFT) opplyser i en e-post til Politiforum at de i 2013 fikk signaler fra enkelte brukere om at matefunksjonen på pistolen Heckler & Kock P30 (L) ikke fungerte optimalt i alle situasjoner. 

- På grunnlag av disse tilbakemeldingene, sjekket PFT våpenet blant annet ved hjelp av highspeed-kamera i PFTs eget testmiljø.  Testingen avdekket at det kunne være utfordringer ved våpenets matefunksjon i enkelte situasjoner. PFT presenterte derfor utfordringene for leverandøren som gjorde videre undersøkelser, og fant ut at ved å skifte rekylfjæren i våpenet kunne man avverge mulige matefeil, skriver Bente S. Klæstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Politiets Fellestjenester. 

Hun forklarer at som følge at dette ble rekylfjæren i pistolens matefunksjon skiftet på alle pistolene. 

LES OGSÅ: De døde eier 70.000 våpen

Powered by Labrador CMS