- Leter ikke etter syndebukker

Politiets evalueringsutvalg etter 22. juli ser ikke at «noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya».

Publisert Sist oppdatert

Det ble offentliggjort under en pressekonferanse i Oslo fredag, hvor fungerende politidirektør Vidar Refvik og leder for politiets evalueringsutvalg etter 22. juli, Olav Sønderland, redegjorde for utvalgets arbeid.

- Leting etter syndebukker vil ikke være et tema for oss, sier Sønderland.

Ingen kritikk

I en pressemelding på Politi.no understreker politiet at det «er tydelig at mange av de som gikk inn i det umiddelbare redningsarbeidet i Regjeringskvartalet gjorde dette til tross for at de kunne utsette seg selv for en betydelig risiko for skade».

- Enten fra knust glass, nedfall fra bygninger eller trussel om flere eksplosjoner, sier Sønderland.

Heller ikke polititjenestemennene ved Utøya blir kritisert.

- Evalueringsutvalget kan ikke se at noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya, så snart de hadde faktisk og praktisk anledning til å ta en slik konfrontrasjon, sier Sønderland.

Så sammenheng

Under pressekonferansen kom det fram at politiet i Nordre Buskerud raskt oppfattet at det her kunne være en sammenheng mellom bomben i Oslo og angrepene på Utøya.

De to tjenestemennene som møtte opp på kaia overfor Utøya, fikk innledningsvis beskjed fra operasjonsleder om å holde oppsikt med Utøya, blant annet med tanke på å få med seg om gjerningsmannen forlater Utøya. Det ble opplyst om at Nordre Buskerud politidistrikts evalueringsutvalg i etterkant har testet ut noen hypoteser om raskere ankomst til Utøya.

- Men det vil være helt urimelig å vurdere politiets innsats i sanntid mot et slikt hypotetissk bakteppe, understreker Sønderland.

Takker mannskapet

Refvik rettet en takk til alle frivillige og andre samarbeidsaktører som bisto politiet 22. juli og dagene etter.

- Jeg vil også benytte anledningen til å rose politiets mannskaper, som viste en formidabel innsatsvilje og utholdenhet i håndteringen av disse svært alvorlige hendelsene, sier han.

Evalueringsrapporten vil være klar i mars 2012.

Powered by Labrador CMS