Pride-paraden i Oslo i 2017. I år blir Pride-paraden digital, på grunn av koronaviruset.
Pride-paraden i Oslo i 2017. I år blir Pride-paraden digital, på grunn av koronaviruset.

«Politiet skal være upolitisk. Jeg vil påstå at det er naivt å mene at regnbueflagget er det»

Om mangfold, regnbueflagg og treffsikkerhet.

Publisert

Arbeidet mot hatefulle og respektløse holdninger, ytringer og handlinger mot mennesker med en annen seksuell orientering er svært viktig. Like viktig som at alle mennesker uansett etnisk tilhørighet, religiøs tilknytning, kroppslig funksjonsevne, politisk standpunkt eller kriminell historikk har den samme grunnleggende umistelige verdi.

Det er viktig at politiet gir uttrykk for dette synet.

Spørsmålet er om regnbueflagget og materiell fra Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) er det beste å bruke ved slike markeringer. Jeg håper at politiets hensikt er å markere respekten og verdigheten til et mangfold av grupper og ikke bare LHBTI-gruppen. Da virker i så fall den valgte arena begrensende på det budskapet som ønskes formidlet, og regnbueflagget er FRIs fremste symbol som også går igjen i foreningens logo.

Upolitisk

Politiet skal også være upolitisk så vidt jeg har fått med meg.

Nå har det vært sagt at regnbueflagget er upolitisk, men jeg vil påstå at det er naivt å fremdeles mene dette selv om det kanskje opprinnelig fremsto slik.

Kan man gå under flagget til KrF og hevde at alle vil oppfatte at man bare går der for å synliggjøre motstand mot avkriminalisering av narkotika gjennom rusreformen, og at det er utenkelig at man skal tas til inntekt for andre saker?

Foreningen FRI jobber for å endre lovene i Norge, og høstet for øvrig nylig en stor seier i stortinget 26. mai. De har en politisk plattform (illustrert med regnbueflagget) og et politisk arbeidsprogram. De arrangerer også kursvirksomhet rettet mot en rekke samfunnsinstitusjoner gjennom Rosa Kompetanse, som for øvrig er finansiert av det offentlige. 

Arbeidsprogrammet inneholder langt mer og langt flere intrikate problemstillinger enn «respekt for alle».

Følgende utdrag fra deres politiske plattform illustrerer også at det å bryte med foreningen FRI sitt syn skal medføre politiske konsekvenser: «Fri mener tilskudd som skal løse oppgaver for felleskapet kun skal gis til trossamfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot diskriminering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.» Jeg tolker det slik at det er foreningen FRI som påberoper seg retten til å definere hva som er diskriminering – gjerne på bekostning av trosfriheten.

Bare i tjenesten

Det ikke min hensikt å ta stilling til noen av FRIs synspunkter, men å vise at foreningen og deres fremste symbol ikke er upolitisk. Jeg anbefaler for øvrig alle å gå inn på www.foreningenfri.no for å gjøre seg kjent med innholdet.

Etter den mye omtalte nazidemonstrasjonen i Kristiansand i 2017 la politimesteren ned forbud mot å bruke uniform i Pride-paraden samme år. I den forbindelse uttalte hun - slik det er gjengitt på nrk.no: «Vi har aldri tidligere diskutert om politiet skal få bruke uniform under paraden. ( …..) Men etter demonstrasjonene i sommer har vi indikasjoner på at det kan komme innslag som har preg av politiske ytringer. Og da er vi utenfor det området hvor politiet normalt skal delta.»  Skal man være konsekvent så skulle vel politiet heller ikke deltatt uten disse oppståtte indikasjonene. 

Fra Uniformareglementet: «Politiets uniform er et av de sterkeste symbolene på norsk politi.

Uniform bidrar til høy grad av synlighet, autoritet, trygghet og tilgjengelighet i samfunnet. Dette forplikter deg som politi til å opptre i tråd med skrevne regler.

Politiets uniform legitimerer politimyndighet og skal bare brukes i tjenesten.

Bruk av uniform som deltaker i politisk sammenheng, interessekonflikter, demonstrasjoner eller tilsvarende, er ikke tillatt.» 

Eget materiell

Jeg vil utfordre PFs likestillings- og mangfoldsutvalg til å lage eget materiell som kan få frem hva politiet støtter opp om. Et materiell med bred appell som omfatter alle utsatte grupper, uten at man bruker regnbueflagget som i tillegg til mangfold står som symbol for en lang rekke saker som går utenfor det politiet skal ha noen mening om. Dessuten fremstår borgertoget 17.mai som en langt bedre arena, dersom politiet ser det som nødvendig å gå i tog som markeringsform. 

I Oslo gikk politiet i Pride-paraden under parolen «Et politi- for alle» , men når man samtidig veiver med regnbueflagget så får et ellers godt formulert budskap en nokså kraftig slagside.

I et leserinnlegg i Politiforum den 28.mai utfordres politidistriktene til å flagge med regnbueflagget ved inngangene, pynte med klistremerker, og til og med male vegger i regnbuefarger - i fravær av mulighet til å gå i parade pga av pandemien.

Av det jeg kan se og lese så handler ikke Pride-paradene først og fremst om generelt mangfold i samfunnet, men om seksuelt mangfold. Dette har også vært budskapet knyttet til regnbueflagget fra det ble brukt første gang i 1978.

Om politiet vil at budskapet skal omfatte mer enn en begrenset gruppe så la oss heller fremme mangfoldstanken uten bruk av lånte, lite treffsikre symboler. 

Powered by Labrador CMS