Fremtidens politi, hvilken kompetanse trenger vi?

Hvilke områder skal politiet arbeide med i fremtiden? Denne debatten må vi ta del i nå. Jeg mener at fokus på kompetanse må være det avgjørende for hvilke medarbeidere vi rekrutterer.

Publisert Sist oppdatert

«Politiutdannede kan settes til alle oppgaver, i motsetning til sivilt ansatte», sier Kjetil Rekdal, leder i PF Hordaland. Dette er jeg helt uenig meg ham i. Politiutdannede kan ikke settes til alle oppgaver, og det kan heller ikke politisivile. Jeg har med mening tatt dette helt ut av sammenhengen det var skrevet i, nettopp for å vise hvordan slike utspill kan oppfattes. Vi må ikke oppfattes som en splittet etat, vi jobber alle sammen mot samme mål.

Men Kjetil har rett i en ting. Arbeidsgiver kan ikke sette verken politisivile eller politiutdannede til å gjøre oppgaver de ikke har forutsetning for å kunne gjøre uten god opplæring. Dessverre er det slik vi opplever politiet som arbeidsgiver på flere områder. Et eksempel er de med begrenset politimyndighet. Dette har PF, med blant annet Karin Nore i spissen, satt på dagsorden. Kjempebra oppslag i Dagsavisen, der vi utfordrer arbeidsgiver til å ta sitt ansvar på alvor.

Vi har mange sivile i politiet som jobber innenfor et stort spekter av oppgaver. Som en konsekvens av utviklingen i kriminalitetsbildet må politiet være flinke til å rekruttere den kompetanse de trenger. Det må være kompetansen som er vesentlig, ikke om du er politiutdannet. Dette tror jeg vi til en viss grad klarer på Kripos. Innenfor datakrim er det stort sett meget dyktige ingeniører som utvikler verktøy som brukes i bekjempelsen av kriminalitet.

Det er også sivile som er de dyktigste innenfor andre områder. Områdene jeg tenker på har ulike utgangspunkt. I det første eksempelet rekrutterer vi inn høyt utdannede til et område vi ser det er og vil være store utfordringer i fremtiden. I det andre eksempelet er dette personer som har gjennom lang tid opparbeidet seg unik kompetanse ved å utvise stor interesse og lidenskapelig arbeidsmoral.

Politisivile vil i større grad bli en del av politiet i fremtiden. Det er en nødvendig utvikling for at vi skal nå det viktigste målet. Vi trenger medarbeidere som med rett kompetanse og stor interesse tar tak i utfordringene vi står overfor. Vi skal gjerne ligge flere skritt foran de som ikke har samme mål som oss, og da trengs det et godt samspill innad i etaten. PF skal være fagforeningen som setter dette på dagsorden, og viser vei. Vi er sterke fordi vi både har politisivile og politiutdannede som medlemmer. Vi har dyktige medlemmer på alle nivåer som er med på å legge grunnlaget for et fremtidsrettet politi.