TREKKFUGLER: De fleste av Forsvarets Bell helikoptre flyr sørover fra Bardufoss til Rygge i løpet av høsten. Dermed må politiet få på plass en ny helikopterberedskap i Nord-Norge. Foreløpig er ennå ingenting klart.

Vurderer midlertidig helikopterløsning for politiet i Nord-Norge

Forsvaret i Nord-Norge opprettholder sin helikopterbistand til politiet ut året, men hvem som skal ta over og hva de skal tilby er ennå ikke avklart.

Publisert

Mens Sør-Norge har fått sine nye politihelikoptre til Gardermoen, er situasjonen en helt annen i Nord-Norge.

Forsvaret skal flytte ni av tolv Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge, noe som vil få konsekvenser for politiet i Nord-Norge som i dag bruker disse helikoptrene som en del av sin beredskap.

– Vår utfordring som et forholdsvis stort politidistrikt med variert geografi og liten bemanning, er at vi er nødt til å kunne flytte personell raskt for å løse de mest kritiske oppdragene. Der har Bell 412-helikoptrene vært et viktig verktøy for oss. Forsvaret har vært raske til å respondere, og vi er fornøyd med løsningen, sier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt til Politiforum.

– Vi er bekymret, hvis helikopterberedskapen blir borte.

Ønsker likeverdig tilbud

Major Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret, sier til Politiforum at flyttingen av helikoptrene vil skje gradvis fra i høst.

– Tidsplanen er ikke endelig, da Forsvaret vil ivareta beredskapen inntil annen aktør overtar, sier Roen.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet skriver i en e-post at de «legger til grunn at ny beredskapsordning for Politiet i Nord-Norge er på plass fra 1. januar 2020».

– For oss handler det i utgangspunktet om å få et likeverdig tilbud, understreker stabssjef Pettersen.

Han anslår at Troms politidistrikt bruker Forsvarets helikoptre til rene polisiære oppdrag kanskje 5-10 ganger årlig. Bell 412-helikoptrene er langt mer brukt i søk- og redningsoppdrag.

– Under en del hendelser, som for eksempel skredet i Tamokdalen i vinter hvor fem personer omkom, var helikoptrene helt avgjørende for oss for å løse oppdraget, sier stabssjefen.

– Ikke gripbar ressurs

Stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt.

Pettersens kollega i Finnmark politidistrikt, stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen, sier de der har en helt annen nytte av Forsvarets helikoptre enn i Troms.

– I den vanlige oppdragsløsningen er de ikke en gripbar ressurs. Avstanden er ofte for lang til det vanlige politioppdraget, så det er utfordrende å bruke dem når de ikke er tilstede. Men periodevis er de avgitt til grensevakta som på vegne av politiet utfører grenseovervåkningen på den norsk-russiske grensen. Da er de en viktig ressurs, spesielt i et HMS-perspektiv og for å opprettholde mobiliteten til grensevakta i overgangen fra vinter til barmarksesong. Da brukes dem særlig i forbindelse med frakt av mannskaper, sier Sirma-Tellefsen.

Er dere bekymret for beredskapen når disse helikoptrene flyttes til Rygge?

– Ja, det er vi. Det vil svekke beredskapen om ikke grensevakta får et annet alternativ. Utfordringen er at det i Finnmark ikke er mange kommersielle aktører som kan erstatte Forsvaret sitt fravær som ressurs. Man bør derfor utrede om et statlig helikopter i Finnmark for brann, helse, forsvaret og politiet kan være en god løsning.

Anbudskonkurranse i juli

Mye tyder på at det vil være kommersielle aktører som vil ta over politiets helikopterberedskap i Nord-Norge. Allerede i oktober i fjor, ga departementet Politidirektoratet (POD) i oppdrag å gjennomføre en anbudsprosess for helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge. Hvem som tar over og hva de skal tilby, er imidlertid ennå ikke klart. Major Roen sier Forsvaret ikke kommer til å være en av tilbyderne.

Seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

I forkant av anbudsprosessen gjennomførte Politiets Fellestjenester (PFT) i vår en markedsundersøkelse «for å få oversikt over potensielle leverandører og for å bli bedre skikket til å utarbeide et konkurransegrunnlag».

Dette grunnlaget blir offentliggjort i løpet av juli, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i PODs politioperative seksjon.

Vurderer midlertidig løsning

På spørsmål fra Politiforum om når de nye helikoptrene skal være på plass, svarer Rise dette gjennom PODs informasjonsavdeling:

– Politiet må sørge for tilgjengelig helikopterberedskap i Nord-Norge fra 1. januar 2020. Vi jobber for å få en avtale på plass til den tid, men vi vet at en anskaffelsesprosess tar tid. På bakgrunn av det undersøker vi parallelt muligheten for en kortvarig, midlertidig løsning fram til vi har en mer varig løsning. Av hensyn til konkurransen som snart skal ut i markedet, kan vi ikke si noe mer om en eventuell midlertidig løsning nå.

Stabssjef Pettersen sier Troms politidistrikt er tett involvert i prosjektet med å få på plass en erstatning for dagens ordning.

– Rent praktisk vil det nok ikke være mulig å få på plass en løsning som sørger for at vi har overlapp. Da handler det for oss om å gjøre den tidsperioden uten alternativ løsning så liten som mulig, sier han.

Forbehold om finansieringen

I oppdragsbrevet fra Justisdepartementet bes POD om å «sikre politiet helikopterberedskap i Nord-Norge tilsvarende dagens ordning», noe som ifølge kommunikasjonsrådgiver Bondevik betyr «responstid på 1 time med tilfredsstillende kapasitet».

På spørsmål om eventuelle merutgifter ved inngåelse av en ny avtale vil bli dekket i sin helhet gjennom ekstrabevilgninger, svarer Bondevik at dette «vil bli behandlet i den ordinære budsjettdialogen».

I den innledende markedsundersøkelsen fra PFT, tas det også forbehold om finansieringen:

«For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det foreløpig ikke er besluttet å gjennomføre en anskaffelse. Dette vil avhenge av budsjettmessig dekning.»

Powered by Labrador CMS