Problematisk rifle: Ved tre ulike anledninger har politiets skarpskyttervåpen avfyrt seg selv. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Våpen:

Bytter ikke ut skarpskytterriflene før i 2023

Mer enn et halvt år har gått siden skarpskyttermiljøet ropte varsko om riflene sine, men et nytt våpen er fortsatt langt unna å være på plass.

Publisert

I desember i fjor kunne Politiforum fortelle at skarpskyttermiljøet ropte varsko, etter at nok en skarpskytterrifle hadde avfyrt seg selv. Dette var tredje gangen i rekken at våpenet fra den østerrikske våpenleverandøren Steyr Arms hadde gått av uten at skarpskytteren rørte avtrekkeren.

Selv om politiet heller ikke den gang skrotet våpenet, lovet Politidirektoratet (POD) fortgang i saken. På Politiforums spørsmål i desember i fjor om når nok var nok for POD, og Steyr-riflene skulle byttes ut, svarte seksjonsleder Elisabeth Rise i PODs politioperative seksjon dette:

– Kontrakten med Steyr Arms har gått ut, så det er uansett naturlig å se på en ny anskaffelse av skarpskyttervåpen for våre skarpskyttere. Jeg er i dialog med ledelsen om å starte med anskaffelsen så fort som mulig.

– Et pågående arbeid

Mer enn et halvt år etter har det fortsatt ikke blitt lyst ut noe anbud etter et nytt våpen, og skarpskytterne bruker fortsatt riflene fra Steyr Arms - til tross for at kontrakten har utløpt.

– Dette er et pågående arbeid som vil fortsette inn i 2023 grunnet anskaffelsesprosesser som tar tid. Vi følger anskaffelsesregelverket som alltid og det er et løp som er tidkrevende. PFT er i gang med saken, skriver Rise i en e-post til Politiforum.

Etter det Politiforum kjenner til, skal det ha blitt gjennomført en behovsanalyse i skarpskyttermiljøet i forbindelse med den kommende anskaffelsen. På spørsmål om behovsanalysen og innholdet i denne, samt hvorfor prosessen tar så lang tid og om det ikke er vanlig at en ny kontrakt er på plass kort tid etter at den forrige kontrakten har utløpt, svarer Rise dette:

Som tidligere opplyst så må politiet forholde seg til det anskaffelsesregelverket som gjelder, og offentlige anskaffelser tar tid å gjennomføre. Anskaffelsesprosesser i politiet tar mellom 12-18 måneder. PFT er i gang med arbeidet og jobber ut ifra de rutinene de har i forbindelse med anskaffelsesprosesser.

Videre viser hun til at det ikke er noe samsvar mellom når en kontrakt går ut og når arbeidet med en ny starter.

Vi gjør en vurdering av behovet for ny kontrakt mot slutten av inneværende avtaleperiode. Nå har vi startet arbeidet med en anskaffelse av nytt skarpskyttervåpen. Det gjorde vi da vi så at vi hadde behov for det. Selv om kontrakten går ut, betyr ikke det at vi ikke har tilgang til våpen eller annet utstyr, skriver hun avslutningsvis.

Flere i fagmiljøene var kritiske til at den halvautomatiske løsningen ble ekskludert fra anbudsprosessen i 2014.

Er mer lydhør nå

I oktober 2014 skrev Politiforum at politiets 20 år gamle skarpskyttervåpen, den norskproduserte rifla VS94P, skulle få en kjærkommen og sårt tiltrengt avløsning. Men anbudsprosessen møtte kritikk og det ble stilt spørsmål ved om politiet valgte feil våpen.

For å få ned bestillingstiden og opplæringstiden, krevde nemlig POD at et nytt skarpskyttervåpen skulle være et «bolt-action»-våpen, som krever manuell ladning for hvert skudd, i stedet for et halvautomatisk våpen. Dette til tross for at sammenlignbare skarpskyttermiljøer utenfor Norge valgte halvautomatiske løsninger.

Fagmiljøene var kritiske, og deler av skarpskyttermiljøet reagerte på at den halvautomatiske løsningen ble ekskludert fra anbudsprosessen.

Til tross for kritikken gikk anskaffelsen sin gang og i 2016 ble det kjent at Steyr Arms vant anbudskonkurransen. Slik ble rifla Steyr SSG 08-A1 politiets nye skarpskyttervåpen.

Siden har det gått galt flere ganger. I juni 2016 gikk det første skarpskyttervåpenet av uten at skarpskytteren berørte avtrekkeren. I oktober 2019 gikk det av for andre gang, og i november 2021 for tredje gang (se faktaboks).

De to siste gangene ble det lagt ned midlertidig bruksforbud på rifla, med den konsekvens at store deler av landets skarpskyttere i perioder har stått uten skarpskyttervåpen.

Slik Politiforum erfarer, vil POD i denne anskaffelsesprosessen i større grad vil lytte til skarpskyttermiljøets tilbakemeldinger og behov, noe som sannsynliggjør at skarpskytternes neste våpen blir halvautomatisk.

Tre hendelser:

2. juni 2016

På Politihøgskolens (PHS) skytebane på Helgeroa skal politiet teste en produktprøve av den nye skarpskytterrifla fra Steyr Arms. I det skarpskytteren får klarsignal til å skyte, tar han rutinemessig av sikringen. Stillheten brytes plutselig av et kraftig smell. Steinspruten står når skuddet treffer rett i nærheten av skarpskytterens føtter, samtidig som en stor stein fyker over skulderen på våpeninstruktøren som står bare noen meter unna. Våpenet leveres tilbake til produsenten, og er aldri i bruk i operativ tjeneste.

22. oktober 2019

Under en trening på en skytebane i Øst politidistrikt skjer det igjen. I det en skarpskytter avsikrer rifla mens han løftet våpenet for å skyte på et mål, smeller det. Også denne gangen går rifla av uten at noen rører ved avtrekkeren. Skuddet treffer bakken like ved den liggende våpeninstruktøren. Det blir umiddelbart slått alarm og lagt ned bruksforbud mot våpenet. Senere friskmeldes riflene av Steyr Arms og det blir innført årlige kontroller med riflene.

24. november 2021

Det tredje vådeskuddet gikk av da en skarpskytter under en skytetrening på Politihøgskolen (PHS), tok ladegrep. Hendelsen skjedde med en rødfis, som vil si en patron uten kule i kammeret. Kort tid etter ble våpenet testet med ulike tilnærminger, og rifla gikk av automatisk da det ble ladet hardt, ladet forsiktig, men avsikret hardt, og da det ble banket på med knokene litt på sidene av våpenet. Våpenet ble brukt i nær tre uker under flere skarpe treninger og øvelser.


Powered by Labrador CMS