Politidirektoratet har utarbeidet en liste med syv punkter for å bekjempe seksuell trakassering i politiet.
Politidirektoratet har utarbeidet en liste med syv punkter for å bekjempe seksuell trakassering i politiet.

Her er PODs syv punkter for å bekjempe seksuell trakassering

Politidirektoratet har utarbeidet syv punkter for å få bukt med seksuell trakassering. I tillegg ønsker politidirektør Benedicte Bjørnland å gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse om ett til to år.

Publisert

I desember i fjor la Politidirektoratet frem resultatene av en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet, som skulle fange opp alle former for seksuell trakassering eller overgrep i løpet av de siste 12 månedene.

Den viste blant annet at tre prosent av medarbeiderne i politiet svarte «ja» på spørsmålet om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Hvis man inkluderte de som svarte at de har opplevd konkret atferd, som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, økte andelen til 6,6 prosent, eller 904 personer. Politidirektør Benedicte Bjørnland var tydelig på at dette var 904 for mange.

Nå har Bjørnland, sammen med andre politiledere, tillitsvalgte og hovedverneombudet, utarbeidet en liste og en rekke tiltak for å bedre situasjonen, skriver NRK. Listen er blitt uarbeidet i løpet av det siste året.

Dette er de syv punktene på listen.

  1. Seksuell trakassering er tema i møter med sjefer av ulike enheter.
  2. Temaet tas opp i medarbeidersamtaler.
  3. Medarbeidere skal gjennomføre dilemmatrening.
  4. Et elektronisk kurs om retningslinjer i politiet.
  5. Tydeliggjøring av varslingskanaler.
  6. Politidistrikter og særorganer har blitt bedt om å lage lokale tiltaksplaner.
  7. En stor kampanje med seksuell trakassering som fokus skal snart rulles ut.

Bjørnland ønsker også å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse om ett til to år.

– Det vil være det viktigste verktøyet for oss fremover. Dette for å sammenligne «epler med epler». Jeg er avhengig av å få gode faglige råd på hvor ofte vi skal gjøre slike undersøkelser, sier hun, til NRK.

LES OGSÅ: 18,3 prosent av kvinnelige politiansatte utsatt for seksuell trakassering

Utsatt for seksuell trakassering

Da Politiforum gjennomførte en spørreundersøkelse i november i fjor, besvart av nesten 6000 politiansatte medlemmer i Politiets Fellesforbund, svarte 18,3 prosent av de kvinnelige respondentene at de i løpet av sin yrkeskarriere hadde blitt utsatt for det de opplever som seksuell trakassering fra en annen ansatt i politiet.

372 politiutdannede og 88 sivilt ansatte kvinner hadde blitt utsatt for til sammen 387 tilfeller av verbal trakassering og 244 tilfeller av fysisk trakassering - i tillegg til 17 seksuelle overgrep.

Også 86 mannlige politiansatte - 11 av dem sivilt ansatte - har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en annen ansatt i politiet. Hendelsene er ikke årsfestet.

LES OGSÅ: Forskere ut mot sexukultur-forskning: - Dette er dårlig håndverk

Kritikk av «knulletorsdag»-forskning

Da politidirektør Benedicte Bjørnland gikk ut i media i oktober i fjor, og slo alarm om sex-ukultur i politietaten og «knulletorsdag» på politistudenters leiropphold, var det etter å ha blitt presentert for forskningsfunn fra forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. Men forskerne informerte ikke politidirektøren om at «knulletorsdag» var avskaffet for flere år siden.

Forskerne møtte også kritikk fra andre forskere. Professor May-Len Skilbrei fra Universitetet i Oslo, og professor og politiforsker Rolf Granér reagerte på forskningsartikkelen til Ellingsen og Lilleaas om sexukultur i politiet.

- De påstår at det finnes to problematiske kulturer på et tynt grunnlag, uttalte Skilbrei.

Forskerne Nina Jon og Jenny Maria Lundgaard ved Politihøgskolen reagerte også. «Vi finner ikke Ellingsen og Lilleaas’ beskrivelser av politikultur treffende», skrev Jon og Lundgaard i en kronikk i februar i år.

- Det betyr ikke at alt er rosenrødt, vi har også sett og hørt om episoder politiet burde vært foruten. Vi har møtt operative kulturer med langt mer variasjon enn hva Ellingsen og Lilleaas presenterer, og vi undrer oss over ensidigheten i deres beskrivelser av politiet, skrev de.

LES OGSÅ: Unyansert fra forskerne

Powered by Labrador CMS