Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, mener Politidirektoratet legger føringer for hvem som skal ha særaldersgrense, utenom forhandlingene mellom hovedsammensløutningene og Arbeids- og sosialdepartementet.

Særaldersgrense-saken: PF raser mot Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet bruker avgjørelsen om å gjøre stillingstitelen «lensmann» kjønnsnøytral, til å samtidig fjerne særaldersgrensen for enkelte stillinger.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en snikinnføring av at enda færre skal ha særaldersgrense. Det kan godt hende at det er færre som skal ha det i fremtiden, men dette må det forhandles om ved det riktige bordet. Hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet skal forhandle om dette. Det skal ikke legges føringer om det i et rundskriv i sommerferien fra Politidirektoratet, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund (PF).

PF mener Politidirektoratet nå bruker avgjørelsen om å gjøre om tittelen «lensmann» til den kjønnsnøytrale tittelen «politiavdelingsleder», til å samtidig fjerne særaldersgrensen for enkelte stillinger med lederansvar.

Flere yrkesgrupper, blant annet flere ansatte i ulike deler av politiet, har særaldersgrense, som vil si at de kan gå av med pensjon tidligere enn andre. De ansatte i politiet, som har særaldersgrense, kan pensjonere seg ved 60 år eller 63 år, avhengig av hvilken stillingskode de har. Men lensmenn eller politistasjonssjefer har ikke særaldersgrense, og har pensjonsalder på 70 år.

Nå reagerer PF på et brev Politidirektoratet sendte til politidistriktene 1. juli. Der står det blant annet «Politidirektoratet legger til grunn at det for lederstillinger der alminnelig politimyndighet er ønskelig eller nødvendig, og vilkårene for særalder ikke er oppfylt, skal stillingskode 0326 lensmann benyttes og vedkommende gis funksjonstittel "politiavdelingsleder" samt politigrad som politistasjonssjef.»

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet med dette gjør andre endringer enn å kun endre navnet på stillingene som tidligere hadde tittelen «lensmann».

- Forskuttering av hvem som skal ha særaldersgrense

- I dag er det bare lensmenn som har stillingskode som lensmann. Å gjøre tittelen «lensmann» kjønnsnøytral er ikke en utfordring, det er i tiden. Men problemet er at Politidirektoratet vil benytte denne muligheten til å bruke stillingskoden 0326 lensmann på flere lederstillinger i politiet. Lensmenn har ikke særaldersgrense. Det har de aldri hatt. Men nå ser vi ut fra brevet til Politidirektoratet at de vil begynne å bruke denne stillingskoden på andre ansatte i politiet. Vi mener det er en forskuttering av hvem som skal ha særaldersgrense, sier Skatvold.

- Man har sagt at når man skal gjøre om til kjønnsnøytrale titler skal det ikke gjøres materielle endringer, det vil su at en sak ikke skal føre med seg mer enn bare en endring av navnet på stillingen. Men ut fra brevet til Politidirektoratet ser vi at dette vil medføre materielle endringer, og det skal ikke skje via et sånt brev. Det skal skje i forhandlinger om særaldersgrense, som alle parter er enige om at vi skal forhandle om senere, sier Skatvold.

Hun reagerer også på at Politidirektoratet skriver at en og samme person kan ha stillingskode som lensmann, men funksjonstittel som politiavdelingsleder og politigrad som politistasjonssjef.

- Dette er en parodi. Det er så rotete. Det blir kaos, og vi har fått reaksjoner fra ledere som selv synes dette blir veldig rotete, sier Skatvold.

Saken ble først omtalt av NRK.

Stillingskoder

- Særaldersgrensen gjelder ikke bare politiet, men også andre yrkesgrupper. Det Politidirektoratet gjør er å forskuttere prosessen. Det er det vi reagerer på, legger Skatvold til.

Hun forklarer at det i fremtiden kan bli færre i politiet som har særaldersgrense enn det er i dag.

- På grunn av brevet fra Politidirektoratet er det sikkert mange i politidistriktene som vil lyse ut stillinger i andre stillingskoder enn de gjorde før. De kommer til å lyse ut stillinger i stillingskoder uten særaldersgrense, hvor de hadde gitt særaldersgrense tidligere, sier hun.

Frode Aarum, seksjonssjef i Politidirektoratet, mener at de ikke gjør andre endringer i stillingskoden «lensmann», enn å endre selve navnet.

- De som er i stillingskoden får ingen endringer i pensjon, lønn eller politigrad, sier han.

Mens Politiets Fellesforbund mener at POD vil begynne å bruke stillingskode 0326 lensmann på andre ansatte i politiet, og at dette er en forskuttering av hvem som skal ha særaldersgrense, mener Politidirektoratet at de forholder seg til de gjeldende særaldersbestemmelsene.

- Det er ingen særaldersgrenser som er endret. Mens Arbeids- og sosialdepartementet uttalte i sin lovforståelse av 3. januar 2018 at etaten ikke har anledning til å ansette ledere i stillingskode med særalder dersom vilkårene i aldersgrenseloven ikke er til stede. Arbeids- og sosialdepartementet skrev videre at lederstillinger normalt ikke har behov for å inneha stillingskode med særalder, men at det kan være unntakstilfeller for lederstillinger som i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet. Når fagdepartementet avgir en tydelig uttalelse om at tidligere praksis var ulovlig kan ikke vi som direktorat velge å se bort fra den, sier Aarum.

- Fremgår kun på lønnsslippen

- Politidirektoratet har etter denne uttalelsen tidligere praktisert en ordning der ledere som ikke oppfyller vilkårene for særalder i aldersgrenseloven er ansatt i stillingskode 1211 seksjonssjef, og gitt politigrad som «politioverbetjent». Som kjent satte Politidirektoratet i år denne praksisen på pause inntil videre, men det var aldri meningen å endre praksis når det gjelder lovuttalelsen, sier han.

Aarum mener heller ikke at det vil bli rotete om noen har stillingskode som lensmann, funksjonstittel som politiavdelingsleder og politigrad som politistasjonssjef.

- Stillingskoden vil i et slikt tilfelle i praksis kun fremgå på lønnsslippen. Både internt og utad vil det være politiavdelingsleder som betegnelsen som benyttes og vi ser ikke at det skal være komplisert, sier han.

LES OGSÅ: Endelig vedtatt: Dette blir det nye navnet på lensmannen

Powered by Labrador CMS