Lensmannen får ny tittel: - Opptatt av om det ligger andre intensjoner bak forslaget

- Vi er naturligvis opptatt av om dette er en kjønnsnøytralisering av en tittel, eller om det ligger andre mer materielle intensjoner bak forslaget, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken kom Politidirektoratet med sitt forslag til en ny, kjønnsnøytral yrkestittel for lensmannen. Dermed er det duket for å bytte ut begrepet «lensmann» etter 900 års bruk.

Politidirektoratet (POD) foreslår at lensmanstittelen skal erstattes med tittelen: Politiavdelingsleder.

Det har vakt reaksjoner hos flere. Blant annet hos Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst, uttalte Klinge, til Nettavisen.

LES OGSÅ: Lensmannen får ny tittel - dette er forslaget fra Politidirektoratet

- Ser frem til ryddige prosesser

Politiets Fellesforbund skriver på sine nettsider at dersom endringen utelukkende handler om å gjøre tittelen kjønnsnøytral, kan det naturligvis være kontroversielt med tanke på tittelens mange hundreårige historie, men de legger til at det forhandlingsteknisk ikke nødvendigvis er en omfattende prosess.

– Dersom navneendringen imidlertid innebærer store endringer i virkeområde, hvilke nivåer som skal benytte seg av stillingskoden og hvilke vilkår knytter seg til de ulike nivåene, er det vanskelig å se for seg noe som er av større materiell karakter enn det. Da er dette åpenbare materielle endringer, og må utstå til kommende hovedtariffoppgjør dersom partene ikke kommer til enighet i tariffperioden, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Han legger til at de har blitt orientert om at Politidirektoratets forslag til navneendring er «politiavdelingsleder».

– Politiets Fellesforbund ser frem til ryddige og konstruktive og transparente kommende prosesser, og jobber nå tett opp mot Unio, som er forhandlingsberettiget i denne saken. Da er vi naturligvis opptatt av om dette er en kjønnsnøytralisering av en tittel, eller om det ligger andre mer materielle intensjoner bak forslaget, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Hun var Norges første kvinnelige lensmann. Nå trer hun av

Fornøyde

Marit Ellingsen, lensmann og forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL), sier i en pressemelding at de er fornøyd med forslaget om å endre yrkestittelen til «politiavdelingsleder».

– Utfra de alternativene som ble vurdert da stillingstittelen, lensmann, skulle utgå, er vi fornøyde med det siste forslaget fra Politidirektoratet, som nå er sendt over til Justis og beredskapsdepartementet, sier hun.

Hun legger til at Norges Politilederlags innspill i høringen høsten 2020 var å gjøre lensmannsdistrikt om til politistasjonsdistrikt, og dermed lensmann til politistasjonssjef.

– Under reformen i 2000, ble blant annet lensmannsbetjenter endret til politibetjenter, og siden da har flere av oppgavene til lensmann blitt flyttet til andre. Ett tydelig uttrykt mål i siste reform har vært å bli «ett politi», og vi er glade for at stillingskoden lensmann nå kan bli til politiavdelingsleder. Vi ønsker oss et moderne politi, og da heier vi eksempelvis på bruken av ordet leder, fremfor sjef. Det er en tittel som er mer samlende, sier Ellingsen.

Det er i dag 159 lensmannskontorer igjen i Norge, men kun 54 av dem ledes av en person med tittelen lensmann, som er en nivå 3-leder.

Håkon Skulstad, assisterende direktør i Politidirektoratet, sier i en pressemelding fra Parat at forslaget til navneendringen på stillingskoden kun skal føre til en endring i navn, ikke i betingelsene for de som er lensmenn.

– Dette skal ikke innebære en endring for de personene som har lensmannsrollen i dag. Det er viktig å understreke. Vi skal ikke fjerne noen fullmakter eller innføre endringer på hvordan lensmenn arbeider, sier Skulstad til Parat24.

LES OGSÅ: La oss ta tilbake lensmannsetaten!

Powered by Labrador CMS