POD anker sak hvor privatperson fikk innsyn i navn på politimann

Politidirektoratet mener rettsanvendelsen i dommen fra Hordaland tingrett er feil. 

ANKESAK: Politidirektoratet anker saken hvor Hordaland tingrett kom fram til at en privatperson fikk innsyn i hvem som hadde skrevet opplysninger om ham i politiets eget system PO.
Publisert

I januar avsa Hordaland tingrett en dom i en sak hvor en privatperson krevde innsyn i navnet på en polititjenesteperson. Der kom retten fram til at klageren gis innsyn i hvilken tjenestemann som hadde loggført opplysninger om ham i politiets eget system. 

Politiets Fellesforbund reagerte på dommen, og mente rettens tolkning var «i beste fall underlig». 

-  Vi mener denne tolkningen, dersom den blir stående, vil kunne ha stor betydning for mange av våre medlemmer. Den vil kunne være alvorlig med tanke på rettssikkerheten og tryggheten til våre medlemmer, når det gjelder muligheten og retten til identitetsskjerming, sa Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund. 

Han sa videre at han forventet at dommen ble anket. 

Nå opplyser Politidirektoratet at de anker dommen. 

- Anken er begrunnet i at Politidirektoratet mener at rettsanvendelsen i tingrettsdommen er feil. Vi har i anken særlig fokusert på sammenhengen i EUs personvernregelverk for å underbygge vårt standpunkt, herunder betydningen for tolkningen av politiregisterloven § 49 annet ledd, skriver Kristine Langkaas, leder for juridisk stab i Politidirektoratet. 

Krevde innsyn i politimanns identitet

Bakgrunnen for saken var at mannen for ti år siden hadde ringt rundt for å advare kvinner om en mann han mente var ute etter å utnytte dem. Mannen han advarte kvinnene mot, hadde vært sammen med hans tidligere samboer. 

Personene mannen ringte til oppfattet ham som skremmende og ubehagelig, og tok kontakt med politiet for å få ham til å slutte, skrev Rett24, som først omtalte saken. 

Polititjenestemannen som tok kontakt med mannen loggførte at vedkommende «fremstod regelrett gal», og at han «fremstod psykisk syk, paranoid», og hadde «forvrengt virkelighetsoppfatning». Privatpersonen mente dette var krenkende, og at han hadde behov for å vite hvem som hadde skrevet opplysningene, slik at han kunne gå til erstatningssøksmål. Han mente at uten å kjenne identiteten til tjenestepersonen, var det umulig å imøtegå innholdet. 

Kripos, og deretter POD, avslo innsynskravene fra privatpersonen fordi han etter loven kun har rett til innsyn i opplysninger om seg selv, jf. politiregisterloven § 49. De mente opplysninger om tjenestepersonens identitet ikke er informasjon om den omtalte mannen selv. 

Retten kom derimot til motsatt konklusjon. 

LES OGSÅ: POD tapte sak hvor privatperson krevde innsyn i navn på politimann

Vil følge saken

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund, er fornøyd med at dommen ankes. 

- Det er veldig bra at POD velger å anke denne saken. Vi kommer til å følge neste rettsbehandling med interesse. Det er viktige prinsipielle spørsmål som må vurderes i denne saken, sier han. 

Powered by Labrador CMS