Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

PF-LEDEREN HAR ORDET

Hvem, hva, hvor

Jeg er Unn Alma Skatvold og er den nye forbundslederen i Politiets Fellesforbund. Det er jeg skikkelig stolt av.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Den 7. mars ble jeg valgt til forbundsleder i Politiets Fellesforbund. I min første spalte i Politiforum som leder for PF, vil jeg starte med å fortelle om meg selv og hvilke visjoner jeg har for lederrollen og veien videre for PF.

Hvem er jeg?

Jeg er Unn Alma Skatvold og er den nye forbundslederen i Politiets Fellesforbund. Det er jeg skikkelig stolt av. Å faktisk være forbundsleder i en av Norges mektigste fagforeninger. Mektig på grunn av dem vi representerer, og måten vi representerer dem på – noe både Arne og Sigve før meg bygget opp og ivaretok, og som det nå er opp til meg å fortsette med som ny forbundsleder.

Dette skal jeg gjøre sammen med Vegar Monsvoll som vår nye nestleder, og alle de dyktige ansatte og tillitsvalgte både sentralt og lokalt.

Så må det være lov å være stolt av å være den første kvinnelige forbundslederen, på samme måte som jeg er stolt av at vi som organisasjon for første gang også velger en i toppledelsen uten politibakgrunn.

Så må det være lov å være stolt av å være den første kvinnelige forbundslederen, på samme måte som jeg er stolt av at vi som organisasjon for første gang også velger en i toppledelsen uten politibakgrunn. Ikke fordi jeg er kvinne eller han har en annen bakgrunn, men fordi vi med det sier at uavhengig av kjønn og profesjon, handler det om å sette sammen et best mulig lag for å lede PF.

Hva står jeg for?

Jeg står for å være tydelig. Tydelig om hva som er viktig for oss, og tydelig så det ikke er noen tvil. Dette innebærer også å prioritere og våge stå i prioriteringene. Det innebærer å si ifra ved uenighet og bruke de avtalte virkemidlene som Hovedavtalen tillater. Det innebærer å tørre å stå i konflikt når det er nødvendig. Men det innebærer også å stå i enigheter og samarbeide for å nå mål. Å ønske at arbeidsgiver skal lykkes når vi ser vi har samme mål, og at vi kan være en bidragsyter til å nå målet. Å være tillitsvalgt forplikter – men den forpliktelsen står jeg for, og kommer til å kjempe for så lenge jeg er forbundsleder.

Så står jeg for å bygge lag, men også å vise frem laget. Å vise at PF er et stort maskineri med flere ansikter som representerer oss. Ser du nestlederen eller forhandlingssjefen i en debatt, da ser du PF. For vi er store og vi er mange. Det er styrken vår.

Hvor skal vi?

Vi skal være nytenkende og bevarende. Vi skal ta vare på opparbeidede rettigheter, samtidig som vi evner å se fremover og sette agenda. Digital transformasjon, ny kompetanse, beredskap og totalforsvar – dette er fremtidens politi og det skal vi mene noe om. Men vi skal ikke bare mene noe om det som foreslås, vi skal foreslå. Fordi vi med våre over 17.000 medlemmer sitter på en unik og tung kompetanse på hvordan det er, og hvordan det bør bli.

Vi skal være tett på medlemmene når de trenger oss, men også før de trenger oss, så de vet vi er der.

Vi skal være tett på medlemmene når de trenger oss, men også før de trenger oss, så de vet vi er der. Lønns- og arbeidsvilkår er overskriften. Det har det vært så lenge jeg har vært med, og jeg er sikker på det vil være vår viktigste sak også for fremtidens politi og PF.

Så vil jeg avslutte med å sende våre tanker til alle som er både direkte og indirekte berørt av det grusomme som skjer i Ukraina. Vi har medlemmer og ansatte som påvirkes både privat og i jobb. Politiets Fellesforbund har på lik linje med mange organisasjoner i inn- og utland fordømt invasjonen. Vi ønsker å bidra. Vi har gjort det økonomisk, og vil også hjelpe til med ulike tiltak nasjonalt dersom det skulle bli behov for det.

Ta vare på hverandre!

Powered by Labrador CMS