Politiet gjør undersøker i Kongsberg sentrum etter at gjerningspersonen drepte fem personer og skadet flere 13. oktober.

Kongsberg-hendelsen: - Ulik forståelse om hvilke tiltak som skulle iverksettes

Evalueringsutvalget mener samhandlingen mellom PST og det lokale politiet, i forebyggingsfasen, var mangelfull. De anbefaler også nye arenaer for kommunikasjon mellom politiet og helsevesenet om psykisk syke personer.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble rapporten, som evaluerer PSTs og politiets håndtering av Kongsberg-hendelsen, lagt fram.

Rapporten konkluderer blant annet med at det var sentrale utfordringer i forbindelse med informasjonsutveksling og samhandling både i forebygging og i den operative responsen.

I forbindelse med forebygging, mener utvalget at det mangler en felles forståelse for hvem som har hvilket ansvar og hvilke oppgaver med å følge opp gjerningspersonen, når personen både faller innunder PSTs område og det alminnelige politiet. De mener også at det er en kompliserende faktor rundt informasjonsutveksling og samhandling med helsevesenet.

Arbeidet har vært ledet av politiinspektør Steinar Vee Henriksen.

Steinar Vee Henriksen, leder for evalueringsutvalget for Kongsberg-hendelsen.

- Informasjonsflyten fra PST til politiet har vært god, men samhandlingen har vært mangelfull, og det har vært ulik forståelse når det gjelder hvem som hadde ansvaret for oppfølgingen av Bråthen, hva saken innebar og hvilke tiltak som skulle iverksettes. I tillegg var det litt ulik situasjonsforståelse. Både PST og politiet opplevde Bråthen som psykisk syk, men PST oppfattet også Bråthen som potensielt farlig voldsutøver. Politiet på Kongsberg oppfattet ham mest som en plage for andre, og at han kunne oppleves truende for sine egne foreldre, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Begrensede ressurser avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere

Taushetsplikt

Evalueringsutvalget skriver også at det er rimelig å anta at jo mer fullstendig informasjonen fra helsevesenet og politiet er, jo bedre forebyggende tiltak vil kunne iverksettes.

- Politiet har ved flere anledninger informert helsevesenet, både i 2017 og i forbindelse med at politiet forsøkte å få Bråthen tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus i 2020. Politiet oppfattet Bråthen som psykisk syk, men helsevesenet oppfattet han til ikke å være syk nok til innleggelse, sier Henriksen.

Han forklarer at politiet nok har opplevd at informasjonsutvekslingen fra helsevesenet til politiet har blitt begrenset av helsevesenets taushetsplikt.

- Det har medført at informasjonsflyten fra helsevesenet til politiet har vært mangelfull, sier han.

LES OGSÅ: Ble skutt med pil og bue: - Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen

Informasjonsutveksling

Evalueringsutvalget anbefaler derfor at det utarbeides nye retningslinjer for kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom etater.

- Utvalget anbefaler nye arenaer for bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling tverretatlig, med dertilhørende regelverk som muliggjør denne typen informasjonsutveksling og samhandling, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Antall politioppdrag med psykiatri øker: - Et kraftig varsko

Powered by Labrador CMS