Politiet møter russen på nett

Politiet i Drammen er i dialog med Buskerud-russen – på en felles Facebook-side.

Publisert Sist oppdatert

Initiativet kom fra politibetjent Fredrik Dahl, som jobber på forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon.

– Vi merket at vi hang litt etter, og famlet i mørket. Når vi snakker med ungdommen, så ser vi jo at de er på sosiale medier. De savnet et lavterskeltilbud for å kontakte politiet, sier Dahl til Politiforum.

Dekker hele fylket

Etter en intern diskusjon besluttet politiet i Drammen derfor å møte ungdommen på Facebook, og i oktober i fjor så Facebooksiden «Russen og politiet i Buskerud 2011» dagens lys.

For at Facebook-siden ikke skulle bli for omfattende, ble det bestemt å snevre den inn til å kun gjelde russen – men fra hele Buskerud.

– Den er snever nettopp for at vi skal nå russen, ved at de får et større eierforhold til siden, understreker Dahl, som har informert om siden når han har besøkt fylkets videregående skoler.

Kristian Wøllo, som er visepresident for russen ved Drammen videregående skole, sier russen har tatt imot initiativet med åpne armer. I skrivende stund blir Facebook-siden fulgt av rundt 1200 personer.

– Det er et veldig positivt tiltak. Ungdommen er jo innom Facebook i snitt

sju-åtte ganger daglig. Dette er lettvint, sier Wøllo.

- Lett å ta kontakt

På Facebook-siden kan russen kontakte politiet for å få svar på enkle spørsmål om for eksempel krav til russebiler og russeknuter.

For spørsmål av mer privat karakter, har Dahl dessuten opprettet en egen e-postadresse som russen kan bruke.

Fra politiet kommer det også informasjon, tips og råd i forbindelse med russetiden.

– Målet har vært å fjerne barrierer, og jeg tror siden har vært en stor fordel for mange. Samtidig har vi holdt en stram linje i forhold til å legge ut informasjon, slik at russen ikke blir lei. Alt vi legger ut er relevant,

understreker politibetjent Dahl.

Wøllo er enig.

– Russen føler nok det er lettere å ta kontakt med politiet på Facebook. Samtidig når politiet veldig mange, og veldig kjapt, sier han.

– Hvordan vil Facebook-siden bli brukt når selve russetiden starter?

– Ofte skjer det ting i russetiden, som i fjor, da en russefest endte med masse forsøpling ved et vann i Lier. I slike situasjoner er Facebook et greit sted å gi tilbakemeldinger på, sånn at russen selv kan rydde opp, og dermed slippe bot fra kommunen, svarer Dahl.

Ny side neste år

Politibetjenten understreker at Facebookside ikke skal erstatte politiets

tilstedeværelse i det forebyggende arbeidet.

– Vi skal fortsatt være aktivt oppsøkende, snakke med ungdommen, og høre hvordan det går. Det har vi god erfaring med fra tidligere år, og det tror jeg er det som virker best forebyggende.

Facebook-siden er en infokanal for enkel kontakt, sier han.

– Hva skjer når russetiden er over?

– Da har siden utspilt sin rolle, og vil bli avviklet. Så oppretter vi en ny en til neste år, svarer Dahl, som selv er administrator av siden.

– Vi kommer til å høste erfaringer etter russetiden, men jeg vil nok legge ut mer fast info til neste år. Det har også blitt etterspurt, men det er ikke mulig å gjøre så store grep med siden etter at den har blitt opprettet, fortsetter han.

På spørsmål om de vil anbefale et tilsvarende Facebook-samarbeid for andre politidistrikter, er både russen og politiet samstemte.

– Å ja, svarer Dahl.

– Uten tvil! sier Wøllo.